Броят на населението на Земята през 2019 г. надскочи 7,7 милиарда души. През 2050 г. ще бъде 9,7 млрд. Тези данни са изнесени в доклад на Генералния секретар на ООН, представен пред Комисията по народонаселението и развитието.

Ръстът в броя на обитателите на планетата е съпроводен с увеличаване на средната продължителност на живота, понижена раждаемост и стремителна урбанизация, подчертава се в доклада.

По прогнози на анализатори от ООН през 2050 г. около 70% от хората на Земята ще живеят в страни, където общият показател на раждаемостта ще бъде по-нисък от необходимия за възпроизводство на населението.

Като цяло по света расте броят на възрастните хора. Сега те са 19% в Европа и 16 % в Северна Америка. През 2050 г. делът на хората на 65 и повече години в тези региони ще бъде съответно 28% и 23%.

Малко над половината от жителите на планетата (56%) живеят в градовете, пише в доклада. По приблизителна оценка през 2050 г. те ще бъдат 68%.

От ООН са установили, че през последните 25 години се наблюдава общо повишаване на благосъстоянието на населението. Намален е броят на живеещите в крайна бедност. Увеличила се е и средната продължителност на живота от 64 г. през 1994 г. до 72 г. през 2019 г.

Сподели във Facebook