Европейската комисия актуализира правилата за защита на личните данни на хората от страна на институциите на ЕС, като същевременно разширява кръга на субектите, които трябва да ги прилагат, съобщиха от ЕК. Целта на новия проект е да улесни също така електронната търговия, като въведе по-ясни правила и разшири защитата на потребителите. Най-вероятно новите правила ще влязат в сила от лятото на 2018 г.

Какво се променя? Една от новостите например е, че се разширява приложението на директивата за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации. Досега да прилагат тези изисквания бяха задължени само традиционните доставчици на електронни услуги, а промяната предвижда на нея да се подчиняват вече и такива доставчици като WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage и Viber.

Това е важно от гледна точка на факта, че се разширява и правото на неприкосновеност не само по отношение на съдържанието на самите електронни съобщения, както беше досега, а и на метаданните, които се съдържат в тях. Това са данните, които показват кога едно съобщение е било изпратено, какво е местоположението на човека, който го е изпратил, и други подробности. Всеизвестно е, че компаниите, стоящи зад тези нови приложения, търгуват с тези данни, като ги продават на фирми за целите на директния маркетинг. Това е обяснението защо много потребители получават например персонализирана реклама само благодарение на факта, че са посетили даден магазин или са ровили в определен сайт. Според новите правила метаданните могат да са публични само ако потребителят изрично се е съгласил на това.

Друга важна новост е повишаването на нивото на защита от нежелани електронни съобщения. Те се забраняват под каквато и да е форма - например електронни писма, кратки текстови съобщения (SMS) и по принцип телефонни обаждания, ако потребителите не са дали изрично съгласие за това.

При извършването на пазарни проучвания по телефона номерът на извършващия проучването трябва да бъде видим или да се използва специален префикс, който да показва, че става въпрос за пазарно проучване.

И друга новост повишава качеството на електронната търговия - предвижда се рационализиране на т. нар. „разпоредба за бисквитките“, която доведе до претоварване с искания за съгласие до ползващите интернет. Новите правила ще осигурят на потребителите повече контрол над техните настройки, като им предоставят лесен начин да приемат или отхвърлят проследяването на „бисквитките“ и други идентификатори в случай на риск за правото на неприкосновеност на личния живот. В предложението се пояснява, че няма да се изисква съгласие за „бисквитките“, които не нарушават правото на неприкосновеност на личния живот, а служат за улесняване на интернет потребителите. Например запомняне на историята на кошницата с покупки от даден е-магазин.

За „бисквитките“, пращани от даден посетен уебсайт с цел преброяване на посетителите на уебсайта, също вече няма да се изисква съгласието на потребителя. Тази разпоредба е важна, защото сега изискването за „бисквитки“ е повсеместно и при почти всяко отваряне на произволен сайт човек да трябва да чете дълги обяснения. 

Сподели във Facebook