Според последните изчисления на ООН броят на възрастните хора на планетата е надскочил броя на децата. Това се случва за първи път. По данни на организацията в началото на 2019 г. по света живеят 705 милиона души над 65 години и 650 милиона деца под 5-годишна възраст.

От ООН твърдят, че тази тенденция ще се задълбочава. Според прогнозите им през 2050 г. на едно дете ще се падат двама възрастни души.

Демографите отчитат парадокса, че в развитите страни се наблюдава най-голяма концентрация на възрастно население. Там е отчетена и минимална раждаемост.

Специалистите от ООН са констатирали, че през последните години съществено е нараснала продължителността на живота. Ако преди няколко десетилетия тя е била средно 52 години, то сега е 72 г. Това е увеличило чувствително натоварването върху пенсионните системи и за обезпечаването на възрастното население са необходими все повече ресурси.

Сподели във Facebook