Акценти

11 Септември 2017

Животът днес

През последните 40 години учените отбелязват неотклонно падане на нивото на IQ. Според повечето от тях причината  е, че човечеството старее, при това едни форми на паметта и интелекта изчезват по-бързо с възрастта отколкото други. В статия, публикувана в списание Intelligence, психолози от Виенския университет разказват, че тази хипотеза е добра алтернатива на разпространеното мнение, че намаляването на IQ е заради факта, че умните хора по-малко и по-рядко продължават рода си. Според тях влошаването на човешката памет действително е факт и затова идеята им има смисъл.

Американски учени в средата на 30-те години на миналия век споделиха наблюденията си, че нивото на IQ на всяко ново поколение е забележимо по-високо от това на техните родители, баби и дядовци, като се увеличава средно с 3 пункта на десетилетие. Първи обърна внимание на това психологът Джеймс Флин и откритието беше наречено в негово чест „ефект на Флин“. Оттогава тази тенденция се запази в продължение на почти век и учените свързваха интелектуалния ръст на хората с по-доброто ниво на образованието, медицината и икономиката.

В началото на XXI век обаче учените забелязаха, че преди около 30-40 години ефектът на Флин е престанал да работи. Освен това днес се наблюдава точно противоположната тенденция – нивото на IQ е започнало да пада, като се намалява със скорост около 7 пункта за столетие. В научния свят започнаха ожесточени дискусии за причините, довели до това явление. Единно мнение психолозите така и не постигнаха. Най-много привърженици спечели хипотезата, че хората с високо ниво на образование и интелект по-рядко продължават рода си в сравнение с необразованата част от населението.

Изследователи от Кралския колеж в Лондон анализирали резултатите от IQ тестове, измерващи два различни типа памет – краткосрочна и работна, която човек използва за анализ на данни и вземане на решения. Оказало се, че през последните 40 години краткосрочната памет продължавала да се подобрява, а работната памет – обратно, следвала вече откритите негативни тенденции. Според учените влошаването на работната памет е съпътствано с други явления, като увеличаването на броя на възрастните хора. Работната им памет е по-зле от тази на деца и на хора на средна възраст, но при кратковременната памет тези тенденции не се забелязват.

Това наблюдение позволило на психолозите да направят следния извод: увеличаването на броя на старите хора в развитите и развиващите се страни влияе върху снижаването на световното ниво на IQ. Други учени обаче предполагат, че човечеството е достигнало прага на своето развитие и като следствие ръстът на интелекта просто е станал невъзможен.

Сподели във Facebook