За първи път в Конвенцията по международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна бяха вписани жирафи, акули и скатове.  

Сигналът, че тези животни спешно се нуждаят от защита, е подаден от Централната африканска република, Чад, Мали, Нигер и Сенегал. За 30 години броят на жирафите е намалял с 40%. Днес възрастните жирафи са само 68 хиляди. Основните заплахи за тях са гражданските войни в Африка, изчезването на голяма част от средата им за обитаване и бракониерството. Според специалистите включването на жирафите в конвенцията е трябвало да стане отдавна.

Заради международната търговия с месо и плавници под заплаха от изчезване са също 18 вида акули и скатове.

Сподели във Facebook