Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

Анастас Наумов Николов е български просветен деец, журналист, директор на Солунската българска гимназия, управител на „Българска матица“.

Роден е през 1861 г. или през 1863 г. в Битоля, а според някои източници в Прилеп. През 1880 г. завършва богословско училище в Самоков и става учител в Етрополе. От 1882 до 1884 г. учи в Кралското педагогическо училище (препарандия) в Загреб. След това специализира философия във Виена.

От 1888 до 1891 г. е директор на Българското мъжко класно училище в Прилеп. Там извършва коренна реформа в методите на преподаване и се ползва с голям авторитет сред гражданите. След Прилеп заминава да преподава в Солунската българска мъжка гимназия, В периода от 1896 до 1897 г. е неин директор.

През учебната 1896/1897 г. преподава и в Солунската българска девическа гимназия. От 1897 до 1899 г. е директор на Българското педагогическо училище в Сяр, където развива дейност заедно с Димитър Галев.

От 1899 до 1904 г. Наумов преподава в Първа мъжка гимназия в София. От 1901 г. работи в Просветното министерство. По-късно е училищен инспектор към Българската екзархия в Цариград. Член е на Българското тайно революционно братство. През 1898 г. участва в списването на хектографирания вестник на братството „Борба“.

Наумов е ярък привърженик на еволюционната просветна линия и влиза в остър конфликт с дейците на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. През април 1900 г. в Сяр срещу него са извършени два неуспешни атентата, първият от Атанас Чопката и Андон Кьосето, а вторият – от Чопката, Кьосето и Михаил Попето, при който е убита жена му Фания (или Урания) Наумова.

След Младотурската революция 1908 г. Наумов става член на Българския конституционен клуб в Цариград.

През 1903-1904 г. е редактор на „Училищен преглед“. В Цариград редактира вестниците „Нов живот“ и „Вести“.

През 1909–1910 г. е председател на Управителния съвет на „Българска матица“. През май 1911 г. в дома на Наумов в Цариград се провежда събрание, на което се взема решение за поставяне на начало на подготовката по създаване на легална политическа партия на българите в Османската империя – проект, който пропада поради засилването на политическото напрежение и избухването на Балканската война.

Наумов е автор на редица учебници и помагала, печатани в Солун в печатницата на Коне Самарджиев, както и в София и във Варна.

Деецът на Върховния комитет Михаил Думбалаков пише за Наумов:

„Голям националист, патриот и общественик, със силно развито обществено чутие, Анастас Наумов събираше върху себе си, освен завистта и злобата на онези, които той превъзхождаше, но и тяхната смъртна ненавист. Стрелите върху Наумова се насочваха от бръмчащия кошер на „вътрешните“, които мъчно можеха да смелят големите идеи на Екзарх Йосифа, носени с такт и мъдрост от Наумова“.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook