Акад. Григор ВЕЛЕВ

- Акад. Велев, какво е основното послание в току-що отпечатания том VІ от „История на българите от Македония“?

- Този том е посветен на живота и борбите на българската младеж във Вардарска и Егейска Македония, както и на българските младежи от Източна Тракия след Берлинския конгрес, и главно след подписването на Букурещкия мирен договор през 1913 г., който слага край на Втората балканска война. Въз основа на този договор Вардарска Македония е присъединена към Кралство Сърбия, Егейска Македония към Кралство Гърция, а Пиринска Македония – към Царство България.

-  Как този договор накърни интересите и се отрази върху живота на българите, населяващи тези територии?

- Резултатът е изключително негативен. Първите стъпки на завоевателките Сърбия и Гърция е да започнат процес на денационализация с последващо сърбизиране и елинизиране на българите в Македония. Този процес започва с масов терор, завършващ с убийства, отвличания, прогонване от Македония и на всички, които правят опит да защитят националната си идентичност. В българските архиви са съхранени десетки и стотици документи, които свидетелстват за този средновековен поход на завоевателите на нашите земи.

- В какво се изразява опитът за претопяване на българското население?

- Първите стъпки на сръбските и гръцките завоеватели са забрана да се пише и говори на български език, промяна в окончанията на всички имена в територията, окупирана от сърбите, – на „ич“, а в територията, окупирана от гърците, – на „ис“, закриване на българските училища, прогонване на българските учители и откриване на сръбски и гръцки училища, закриване на българските читалища и изгаряне на българските книги, прогонване на българските владици и свещеници в България, много от които са избивани, а на тяхно място са назначени сръбски и гръцки духовници. Процесът продължава с мобилизиране на български младежи в сръбската армия, колонизиране на големи територии от Македония със сръбски и гръцки семейства, които заграбват най-хубавите земи, прогонване извън територията на Македония на всички български семейства, които не изпълняват законите на завоевателите.

- Едва ли нашите сънародници безропотно са приемали действията на завоевателите…

- Естествено, на фона на тези масови изстъпления се ражда народното негодувание и започва организиране на всенародна съпротива. Важен момент в защита на интересите на българите от Македония до края на Първата световна война играе ВМОРО, а след нея – ВМРО, възстановено от Тодор Александров, генерал Александър Протогеров, Петър Чаулев и други водачи на македонското революционно движение. ВМОРО и особено ВМРО поемат основната тежест при защита на българите от издевателствата на завоевателите. Едновременно с това, ВМРО със своята дейност вдъхновява българската младеж в Македония да създава свои организации, с които осезаемо се подпомага съпротивителното движение.

- Настоящия том сте посветили на живота и дейността на македонската българска младеж в борбата срещу окупаторите. Кои са най-важните епизоди от тяхната съпротива?

- Забележителен е масовият отказ на българите новобранци в Македония да служат в сръбската армия. По-нататък се спирам на основаването на Български културно-просветни дружества на младежите от Македония, на създаването на Български благотворителни дружества на младежите от Македония, на организирането на Български младежки тайни революционни организации – самостоятелни или поделения на ВМРО. Специално внимание заслужава самоотвержената и героична постъпка на българката Мара Бунева, която застрелва публично един сръбски изверг-окупатор (съдия-следовател).

- Жените също са участвали в борбата за съхраняване на българската идентичност…

- Наистина в онези години македонските българки са създавали просветни, благотворителни и революционни организации. На тях съм отделил немалко страници.

- Но днес ние сме свидетели на едно отчуждаване от всичко българско на младите поколения на Македония… Защо?

- Аз бих нарекъл случващото се драма. За нея особена заслуга има националното предателство на БКП, която стриктно изпълняваше решенията на Коминтерна и Сталин. В продължение на десетилетия „Македонският въпрос“ не се дискутираше в България под строгата забрана на БКП. Постигането на взаимно разбирателство и приятелство бе политически абсурд. Начело на македонската държава застават добре школувани и сърбизирани водачи, които под маската на „македонци“ повеждат повсеместна борба срещу всички свои граждани, които смеят да се нарекат българи. В представената на вашето внимание книга въз основа на исторически извори и документи се вижда цялата истина за населението на Македония и неговите борби за свобода.

Нека самоотвержената борба на българските младежи от Македония в борбата им срещу окупаторите денационализатори да вдъхнови съвременната българска младеж, за да отстоява при всички обстоятелства българската си национална принадлежност и любовта си към нашето Отечество България.

Том VI от „История на българите от Македония“ може да намерите в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook