Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

Български гимнастически юнашки дружества в Македония

Първото гимнастическо дружество в България е създадено от учителя Тодор Йончев, завършил образованието си в Швейцария. Той предлага гимнастическото дружество „Юнак“ да има за девиз: „Здрави силни, дружно за Отечеството“. Йончев мисли, че организацията трябва да бъде по дух и идея българска. Веднага след това той замисля създаване на Юнашки дружества в Македония и Тракия.

Българските юнашки дружества в Македония възникват още по време на Османското владичество. Те са точни копия на изградените вече в България юнашки дружества.

Причини за възникване на юнашкото движение

В Османската империя християнското население е освободено от военна повинност. След политическите реформи, проведени през 1908 г., Младотурската революция дава възможност на българите в Македония да основат гимнастически дружества „Юнак“.

Същност на юнашката идея

Тодор Йончев

Юнашката идея възниква по време на Българското Възраждане. Тя предвижда запазване на българския дух, националните традиции и ценности на българския народ. Чрез спорт и гимнастика юнаците се стремят да укрепнат физически и волево за да могат да служат по най-добър начин на поробените части на България – Македония и Тракия. За символ на организацията е обявен Васил Левски.

Задачи на юнашкото дружество

Основната задача на Юнашките дружества включва:

• телесно физическо възпитание;

• народна просвета;

• социално-културни изяви сред народа;

• приобщаване на българската младеж към общите борби на българите в България и Македония за присъединяването им към независимата и суверенна българска държава.

Създаване на юнашки дружества в Македония

След обявяване на Хуриета през 1908 г. се създават условия за образуване на национални по характер сдружения в Османската империя. През декември 1908 г. под ръководството на Тодор Йончев се създават дружества в България и поробените части на нашето Отечество – Македония и Тракия.

В гр. Солун се организират курсове на учители за подготовка на главатари. Например в организацията „Охридски юнак“ са подготвени 10 главатари. За да подобрят качеството на организацията в Солун през 1908 г. са поканени като лектори преподавателите по гимнастика от България – Георги Данаилов и от Швейцария - Даниел Бланшу. Бланшу успява да създаде в Солунската българска мъжка гимназия много добра „Юнашка дружина“.

Членски състав на организациите

Даниел Бланшу

Той варира от 100 до 1000 души. В тях членуват предимно българи и по-малко куцовласи. Дейци и организатори на сдружението „Юнак“ в Македония са учителите, Даниел Бланшу, Георги Данаилов; Стефан Ролев; Йосиф Буреш.

Защо и колко юнашки дружества създават българите в Македония?

Юнашки дружества се създават масово и повсеместно, защото преобладаващата част от населението се чувстват българи, а сръбските власти не са успели до този момент да денационализират младото поколение българи. Такива дружества се създават в Скопие, Битоля, Прилеп, Кичево, Велес, Струга, Охрид, Куманово, Дебър, Крушево, Щип, с. Янковец – ресенско, с. Вевчани – стружко, Банско, общо 18 дружества

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook