Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

Борис Сарафов е български офицер и революционер, войвода и ръководител на Върховния македоно-одрински комитет (ВМОК) и Вътрешната македоно-одринска революционна организация (ВМОРО). Той е един от най-талантливите и изявени водачи на македонското революционно движение.

Той е роден на 12 юни 1872 г. в неврокопското село Либяхово, днес Илинден в България. Баща му Петър Сарафов е възрожденски учител, а чичо му Коста Сарафов и дядо му архимандрит Харитон Карпузов са водачи на борбата за самостоятелна българска църква в Неврокопско и Серско. И тримата са дейци на Българската екзархия. Сестра му доктор Злата Сарафова е председателката на Македонския женски съюз. По-големият му брат е лекар и офицер - Ангел Сарафов, а по-малкият му брат е известният български актьор Кръстьо Сарафов.

Борис Сарафов учи в местното екзархийско училище, а след това завършва Солунската българска мъжка гимназия през 1890 г., където участва в революционни кръжоци. Оттам се познава с Гоце Делчев, Даме Груев и Гьорче Петров.

През 1890 г. постъпва във Военното училище в София като юнкер, заедно с Димитър Думбалаков, Иван Пожарлиев, Христо Саракинов.

С Гоце Делчев и Борис Дрангов създават революционна група, свързана с тази на Дамян Груев в Софийския университет.

На 2 август 1893 г. Сарафов е произведен в подпоручик и служи в 15 ломски полк в Белоградчик, където привлича съмишленици за подпомагане на революционното дело в Македония. Сред тях са Христо Чернопеев, Тане Николов, Тома Давидов, Боби Стойчев и други. От 1 януари Сарафов е преместен на служба в 1-ви пехотен софийски полк и се свързва с Македонския комитет на Трайко Китанчев.

През 1895 г. Борис Сарафов, вече поручик, е войвода в Четническата акция на комитета. Оглавява Четвърти отряд от 65 души, в който влизат четите на Кольо Ризов, Кочо Муструка и Анго Костадинов.

На VI конгрес на македонските братства в България през месец май 1899 г. Борис Сарафов е избран за председател на Върховния комитет. Като такъв се застъпва за по-активна дейност и в емиграция, и във вътрешността, като е подкрепен от ВМОРО.

Борис Сарафов

Като председател на Върховния комитет създава в софийския квартал Ючбунар цяла казарма, в която държи стотина въоръжени четници. Тази сила, създадена да участва в бъдещото освобождение на Македония, междувременно се занимава с тероризиране на непокорни македонски емигранти в София и с насилствено събиране на средства.

Окуражени от своята безнаказаност, „върховистите” започват да издават и изпълняват „смъртни присъди” не само в България, но и в чужбина.

Руският дипломатически агент в София Юрий Бахметиев вика Сарафов и иска от него да си подаде оставката като председател на „върховистите“. Сарафов не се вслушва в предупреждението. Нещо повече, комитетът решава, че от ескалирането на конфликта ще има полза за делото.

Под натиск на Русия и Австро-Унгария през ноември 1900 г. България е принудена да разтури македонските чети, но „върховистите” не се подчиняват.

Чувствайки се силни като държава в държавата, хората на Сарафов стигат дотам да заплашат самия премиер с убийство. Тогава княз Фердинанд решава да обуздае Върховния комитет, като го превземе отвътре. За тази цел е избран генерал Иван Цончев. Двамата със Сарафов се разбират на редовния конгрес на комитета на 18 март 1901 г. Цончев да го смени на председателския пост. В последния момент Сарафов се отмята от уговорката. Между двамата пламва открита война.

На Десетия македоно-одрински конгрес Сарафов влиза в нови конфронтации с групата привърженици на Иван Цончев и създава отделен комитет, начело с Христо Станишев.

С авантюристичните си действия Сарафов губи довeрието както на българските власти, така и на вътрешната организация.

След като на Солунския конгрес е взето решение за въоръжено въстание, Борис Сарафов сформира чета от 40 български военни и навлиза в Македония на 26 януари 1903 г. Пренасят и 150 килограма динамит, които са разпределени по райони, а самият Сарафов се насочва към Костурско.

Борис Сарафов като четник

Сарафов участва на Смилевския конгрес от май 1903 г. Избран е с явно гласуване във въстаническия щаб, заедно с Даме Груев и Анастас Лозанчев.

Преди началото на въстанието е създадена щабна чета с главен войвода Димитър Дечев, в която се включват ръководителите на битолския окръг.

В началото на въстанието подписва прокламация, а в неговия край изготвя и отчаян апел до правителството в София, в който настоява за незабавна намеса за спасяване на местното население, което определя като българско. Предвид усложнената международна ситуация България не е в състояние да окаже пряка военна помощ и не реагира. След взетото решение за разпускане на четите Борис Сарафов се изтегля в България.

През 1903-1904 г. Борис Сарафов отново обикаля Западна Европа и популяризира идеите и делото на ВМОРО.

Между 14 март-3 декември 1904 г. Васил Чекаларов, Пандо КляшевАпостол ГрежовВладислав Ковачев и Борис Сарафов оглавяват „Временен комитет“, целящ да замени Задграничното представителство на ВМОРО в лицето на Христо Матов и Христо Татарчев, но през 1905 г. различията изчезват и комитетът се саморазпуска.

Борис Сарафов е делегат на Рилския конгрес от 1905 г. като представител на Битолския окръг, където се конфронтира с Яне Сандански, който го обвинява в просръбска дейност.

През септември 1906 г. Сарафов влиза в Македония с агитационно-организаторска чета. След като „санданистите“ провалят общият конгрес от същата година, Сарафов е избран заедно с Иван Гарванов и Христо Матов за член на Задграничното представителство на ВМОРО в София. Така десните успяват чрез незначително мнозинство да запазят официалното си положение и влиянието си за още една година.  

Две от десните враждуващи до този момент течения – умереното (наричани „гарванисти“) и идейно-либералната фракция, ръководена от Сарафов, се помиряват. Фракцията на Матов също ги подкрепя.

Дейността на Временното задгранично представителство по организирането и изпращането на чети в Македония с подкрепата на двора предизвиква острата реакция на левичарите от „серската група начело със Сандански“.

В публикуваното през ноември 1907 г. писмо от Серския окръжен комитет сред обвиненията срещу Гарванов и Сарафов е и това, че те „съвместно с българското правителство инспирираха безразборното нахлуване на масови чети във вътрешността“.

Още през 1906 г. на конгрес на серския окръг в Рилския манастир е решено Даме Груев, Борис Сарафов, Иван Гарванов и Христо Матов да бъдат елиминирани, като решението е подкрепено от Гьорче Петров, Пере Тошев и Петър Попарсов.

Окончателното решение за ликвидирането на Сарафов, Гарванов и Матов се взема от Окръжния комитет на Серския революционен окръг на 10 октомври 1907 г., когато е проведено специално събрание. Съставя се протокол, като в седем точки се изтъкват основните причини, поради които тримата са осъдени на смърт. С изпълнението на присъдата се натоварна Тодор Паница.

Действайки по строго начертан план, Паница се запознава с тримата задгранични представители Хр. Матов, Ив. Гарванов и Б. Сарафов, като провежда редица тайни и публични срещи пред обществото.Най-много се сближава с Гарванов.

Денят на покушението е определен от самия Паница - 10 декември. На този ден той е поканен в дома на Борис Сарафов на ул. Осогово № 36. Съгласно предварителните уговорки на нея трябва да присъстват и тримата задгранични представители, но в последния момент Христо Матов заявява, че няма да може да дойде “поради ангажираност”.  

След „спокойно и гладко” водения разговор, около час преди полунощ, Сарафов и Гарванов изпровождат Тодор Паница до изходната врата.

Върховният комитет около 1899-1900 г. Седнали Тома Давидов (подпредседател), Борис Сарафов (председател), Георги Петров (касиер). Прави Владислав Ковачев (член), Георги Минков (член). Снимка Иван Карастоянов

Възползвайки се от момента на изненадата, последния вади рязко двата си нагана и прострелва от упор Ив. Гарванов „в лявото ухо”, а Б. Сарафов „в лявото слепоочие” и изчезва в тъмнината по софийските улици.

Убийството на Борис Сарафов е спонсорирано от Белградския македонски комитет, като Георги Герджикович изплаща пари на Тодор Паница за убийството.      

Екзекуцията на двамата задгранични представители по заповед на Сандански създава непреодолими пречки за каквито и да е обединителни процеси във ВМОРО. Убийството им е повратен момент не само за ВМОРО, но и за отношението на управляващите в България към крайната левица.

След убийството на Борис Сарафов и Иван Гарванов разцеплението във ВМОРО става факт. Яне Сандански, Тодор Паница и други членове на „серската група“ са задочно осъдени на смърт на Кюстендилския конгрес на ВМОРО от март 1908 г.

Любомир Милетич казва за убийството на Сарафов и Гарванов: „Тяхната дейност и задружната им кончина символично представят обединени на живот и смърт двете им родни майки - Македония и България.”  

Димитър Чуповски определя моралния убиец на Сарафов, Яне Сандански, като български агент и престъпник.  

Скопската историография дълго време възприема Сарафов като „върховист“ и пробългарски ориентиран революционер, а Сандански като ранен македонист и борец за независима Македония. Блаже Ристовски пък го определя като „чист българин“.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“.  Цената е 25.00 лв.

Сподели във Facebook