Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

Христо Атанасов Далчев е български юрист и общественик от Македония, член на „Българска матица“.

Роден е през 1872 г. в град Кукуш. Женен е за прилепчанката Виктория Димшова, с която имат синове: поетът Атанас Далчев, скулпторът Любомир Далчев и архитектът Борис Далчев.

Завършва право в Цариградския университет. Като адвокат Далчев многократно защитава в османските съдилища активисти на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Преподава турски език в Солунската българска мъжка гимназия.

След Младотурската революция през 1908 г. е избран за депутат в Османския парламент от Сяр от Народната федеративна партия (българска секция). В парламента Христо Далчев защитава културно-образователните и икономическите права на македонските и тракийските българи. През ноември 1909 г. Далчев протестира през османския министър на вътрешните работи по повод настаняването на мюсюлмански бежанци от Босна в български области.

Семейство Далчеви в Цариград, 1909 г. Атанас Далчев, Атанас Далчев, Любомир Далчев, Виктория Димшова, Христо Далчев

През периода 1910–1912 г. Далчев се включва активно в дейността на обществено-културната организация „Българска матица“. През април 1910 г., на Първия събор на „Българска матица“ Далчев е избран за председател на нейния управителен съвет, а на следващата година за председател на нейния църковно-училищен отбор. През март 1911 г. заедно с Тодор Павлов е представител на Екзархията в комисията, образувана от представители на различните патриаршии, която има за задача да защитава училищните привилегии на християнското население. След Междусъюзническата война Далчев емигрира в България и се установява в Дедеагач, а по-късно в София.

Умира през 1949 г. в София.

Атанас Ченгелев

Атанас Димитров Ченгелев е български просветен деец, директор на Солунската българска мъжка гимназия педагог, специалист по тютюна. Той е първият българин експерт по тютюна с висше агрономическо образование. Член е на „Българска матица“.

Роден е на 30 август 1867 г. в село Плевня, Драмско, в семейството на чорбаджи Димитър Ченгелев.

Атанас завършва основно образование през 1879 г. в българското училище в родното си село. Завършва Софийската класическа гимназия през учебната 1885/1886 г. През 1888 г. завършва агрономство в земеделската академия в Табор, Чехия. През 1897 г. влиза в управителния съвет на новосъздаденото Българско благодетелно братство „Милосърдие“ в Солун. Между 1897-1899 г. Ченгелев е директор на Солунската българска мъжка гимназия, като през 1905 г. е ранен от гръцки андарти. На 1 септември 1899 г. е назначен в Битолската българска класическа гимназия, където преподава химия.От 22 до 24 април 1910 г. в Солун се провежда първият събор на дружеството „Българска матица“, основано 1909 г. Избрана е Върховна управа от 12 души, с председател Христо Далчев, секретар Васил Шанов и ковчежник Димитър Василев. Оформени са три комитета (отбора): Църковно-училищен – с председател Васил Динев, Книжовен – с председател Вениамин Димитров, и Стопански – с председател Атанас Ченгелев. През 1911 г. е избран и за член на новия състав на Екзархийския съвет.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook