Българщина

2 Септември 2023

3620

Животът днес

Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

- Вече разгледахме административното устройство на Османската империя, нека сега се спрем на Македония след поробването й…

- След поробването на Македония нейната територия попада във вилаета Румели. Вилаетът Румели е съставен от три санджака: Паша, Кюстендил и Охрид. Санджакът Паша обхваща: Одринско, Елховско, Родопската област, Беломорието, долината на р. Места, долното поречие на Струма, южно от Беласица и р. Вардар, както и поречието на р. Бистрица, до планините Грамос и Олимп. Санджакът Кюстендил обхваща Кюстендилския край, част от Североизточна Македония.

Санджакът Охрид включва Охридския край, както и част от Албания. През  ХVI - XVII век са образувани още два санджака: Солун (Селяник) и Скопие (Юскюб).

- А как военно-феодалната система в Македония се променя през различните времена?

- В началото на XVII век Македония е структурирана по следния начин: в санджака Паша има зиамети – 337, тимари – 1788. В санджака Кюстендил има зиамети – 48, и тимари – 1017. В санджака Охрид има зиамети – 60, а тимарите са 342. В санджака Солун има 36 зиамети, а тимарите са 262. В санджака Скопие зиаметите са 20, тимарите са 344. По цялата територия на империята султанът имал хасове (султанска земя). В Македония такива хасове има в Солунско, Битолско, Тиквешко, Велешко, Кукушко, Гевгелийско, Кюстендилско и другаде.

- Историците доказват, че насилието е било основен инструмент на османските завоеватели, споделяте ли това схващане?

- Да. Завоевателните стремежи на османските султани са съпроводени с насилия и масово избиване на нежелаещите да се подчинят и изпълнят волята на завоевателите. Техните походи за завоюване на нови и нови територии са съпроводени с масови избивания на населението, което практически се превръща в геноцид.

- Според някои тълкуватели това не е било робство, макар че са съществували пазари за роби…   

- През първите години на османското владичество много българи са избити. Други са разселени в голямата Османска империя. Голяма част от поробените българи са продадени на пазарите за роби в Цариград, както и в района на Средиземноморието.– от о. Крит до Испания. В първите години на завоюването на Македония, византийският историк Йоан Кантакузин описва турските безчинства в Тракия, Беломорието и Македония през средата на XIV век по следния начин: „Селяни, жени и пеленачета, които всекидневно биват убивани  или отвеждани в робство, биват възпитавани във варварски нрави и закони и биват принуждавани да се откажат от бога творец, т.е. обръщали ги в мюсюлмани”.   

Черкези поробват, изнасилват и избиват българки

След битката при Черномен през 1371 г. светогорският монах Исай описва видяното със собствените си очи така: „Измаилтяните (турците) се пръснаха и полетяха  по цялата земя, като птици във въздуха.  Едни от християните са заколвани с меч, други отвеждат в плен, а останалите покосява безвременна смърт. Онези пък, които бяха пощадени от смъртта, са погубени от глад, защото по всички страни има такъв глад, какъвто не е имало от сътворението на света, и дано да няма”.  

- Т.е. имаме достоверни сведения, че големи групи от българи, подбрани предимно по физическите си качества, са отведени на пазарите за роби…

- Нещо повече – българският историк Иван Сакъзов има голяма заслуга за откриването във Венеция на средновековни архиви, съдържащи нотариални актове, написани на латински за извършена покупко-продажба на роби и от Македония. В статия на Ив. Сакъзов, публикувана в „Македонски преглед”, се съобщава за около 150имена на поробени българи, гърци и др.Българите в списъка са 112, гърците – 22, татарите – 5, сърбите – 2, и т.н.

- Знае ли се откъде са били тези българи?

- Българите са били от Битоля, Прилеп, Скопие, Охрид, Струмица, Костур, Велес, с. Търново (Битолско) и др. Докато гърците са от местата, които са били включени в територията на Византия. Всички имена на робите са написани точно и заверени с подпис на нотариуса Маноли Брашано от гр. Кандия на о-в Крит през периода 1381-1389 г. Важно е да се отбележи, че тези роби са заявявали пред нотариуса и са регистрирани като българи, а не като македонци. Е, тогава къде е истината за съществуването на македонска нация през Средновековието? Такива лъжи и груби фалшификации вече се оповестяват и разкриват създадената от Комунистическия интернационал измислена „македонска нация” и „македонски език” като пълен политически абсурд.

- Какво е отношението на ислямската религия към робството и докога на практика то съществува – само през първите векове на тези 500 години или до края на Османската империя?

- Ислямската религия утвърждава робството катообщопризната и утвърдена практика в рамките на Османската империя.

На път за пазарите за роби

В началото на XIX век в тази империя ежегодно се внасят по суша и море между 16 000 – 18 000 черни и бели роби от обширни райони на Африка, Азия и Европа.

По времето на султан Махмуд II (1808-1839) се осъществяват известни реформи, ограничавайки обхвата на тази практика чрез: ликвидирането на еничарския корпус, ограничаването на системата на „управление на робите“, както и чрез премахването на полуавтономните режими в Ирак и Либия, които следват традициите на мамелюците.

- През цялото това време Европа как гледа на робството?

- Първите опити за ограничаване на робството са правени след Виенския конгрес от 8 февруари 1815 г., където е приета декларация, морално осъждаща робството. Тази позиция относно робствотое потвърдена и от заключителния акт на конгреса във Верона от 22 ноември 1822 г. Високата порта обаче отказва да се присъедини към декларацията против търговията с роби.

- Вярно ли е, че наред с юруците по българските земи  се преселват и големи групи евреи?

„Пазар на роби” от Жан-Леон Жером, 1866 г.

- Да, и не само евреи, но и цигани. В края на XV век от Испания и Португалия са прогонени от католическата инквизиция голям брой евреи, които са приети и разселени из цяла България, включително и в нейната област Македония. Те се заселват в редица градове на Македония – Скопие, Битоля, Костур, Сяр, Щип, Струмица и Кратово. Най-много евреи остават да живеят в Солун, където имат около 3000 къщи. А от юг през Египет се заселва голяма вълна турски говорещи цигани, наричани още ченгелари. Така в Македония постепенно се турцизират градовете Прилеп, Битоля,  Велес и др. Едновременно с това продължава да се провежда политика на изселване на българи от родните им места и разселване из просторите на империята.

- Кога турското население започва да намалява и защо?

- Това става в резултат на две причини: честите войни и големия брой на загиналите турци в боевете, както и периодично избухващите епидемии от чума, холера, дизентерия, които отнемат живота на стотици хиляди турци, в резултат на значително по-ниската битова и здравна култура от българите. Едва в  началото на ХVІІІ век започва и българизирането на градовете благодарение на развитието на занаятите и търговията.

Автор Румен Леонидов

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага онлайн в книжарница „Хеликон“ на цена от 25.00 лв.

Сподели във Facebook