Акад. Григор ВЕЛЕВ (1935-2020)

1. Вестници и списания, издавани до и по време на войните за национално обединение

През периода 1887–1912 са издавани следните вестници:

• „Вардар“ – издаван в София от Иван Караджов през 1887 г.

• „Вардар“ – издаван в София от Иван Кършовски през 1889–1891 г.

• „Вардар“ – издаван в София от Димитър Чохаджиев в 1898 г.

• „Вардар“ – редактиран и издаван от Данаил Крапчев и излизал от 1911 до 1912 г. като неофициален орган на възстановената ВМОРО. Част от тиража излиза със заглавия „Огражден“, „Пелистер“, „Места“, Струма“, „Марица“, „Пчиня“, „Брегалница“, „Църна“, за да може вестникът по-лесно да избягва цензурата и да се разпространява в Македония.

• „Вардар“ – легален орган на ВМОРО през периода 1911–1912 г.

2. Вестници и списания, издавани след войните за национално обединение (1918–1945)

Това е периодът на активна дейност на ВМРО, създадена от Тодор Александров и по-късно от Иван Михайлов. Издавани са вестниците:

• „Вардар“ – издаван от Македонското студентско дружество „Вардар“ в периода 1923-1932 г.

• „Вардар“ – издаван от Васил Пундев в периода 1929–1930 г., орган на протогеровисткото крило на ВМРО.

• „Вардар“ – издаван от Никола Монев в периода 1932–1934 г., орган на Македонския студентски съюз.

Вестник "Вардар", издаван от Данаил Крапчев"

• „Вардар“ – издаван през 1940 г.

• „Илинден“ с подзаглавие „Орган на сдружените бивши м.о. революционери“ – български вестник, който излиза в София от 1921 до 1926 г., под редакцията първо на Александър Панов.

• „Илинден“ – български вестник, нелегален орган на ВМОРО, който излиза в София от 27 ноември 1907 до 12 септември 1908 г. под редакцията на Васил Пасков. В редакцията влизат: Григор Василев, Пейо Яворов, Данаил Крапчев, Никола Милев и Петко Пенчев. Във вестника пише и Климент Шапкарев. От вестника излизат общо 64 броя.
• „Конституционна заря“ – издава се от Пере Тошев, Коста Шахов, Антон Страшимиров и Гьорче Петров.

• „Глас македонски“ – български вестник, редактиран от Коста Шахов и излизал от 1893 до 1898 г. Продължение на Шаховия вестник е „Македония“, чиято основна тема е положението на българите в останалата под османска власт Македония.

• „Дело“ – български вестник, легален орган на ВМОРО, излизал през периода 1901-1902 г. под редакцията на Пейо Яворов, Александър Георгиев и Никола Харлаков. В него пише и Антон Страшимиров.

• „Право“ – български вестник, излизал в Цариград през 1869 г. под редакцията на Христо Стоянов и Иван Найденов. Той е продължение на в-к „Гайда“. Издаването му започва на 4 март 1869 г.

• „Право“ – с подзаглавие „Ежедневен политико-обществен вестник“ – български всекидневен вестник, излизал в Солун от 1910 до 1913 г. под редакцията на Никола Наумов. Отговорен редактор е Тодор А. Каев. Печата се в печатницата на Йордан Ярцев.

• „Революционен лист“ – български вестник, орган на левицата във ВМОРО, редактиран от Димо Хаджидимов, излизал в периода 1904–1906 г.

• „Революционен лист“ – български вестник, орган на протогеровисткото течение във ВМРО, излизал в периода 1931–1933 г.

• „Глас македонски“ – български вестник, редактиран от Коста Шахов и излизал от 1893 до 1898 г. Вестникът е продължение на Шаховия вестник „Македония“ и основната му тема е положението на българите в останалата под османска власт Македония.

"Революционен лист", издаван от Димо Хаджидимов

• „Българин“ – български вестник, близък до идеите на ВМОРО, излизал през ноември и декември в окупирания от гръцката армия Солун по време на Балканската война. Подзаглавието на вестника е „Политико-обществени вестник“. От него излизат 22 броя. Редакцията на вестника се състои от: Георги Баждаров, Георги Кулишев, Анастас Разбойников, Стоян Попсимеонов и Павел Шатев – отговорен редактор.

• „Единство“ – вестник на бившите струмишки революционери от ВМОРО, излизал на български език в Солун след Младотурската революция през 1908 г. Първият му брой излиза на 27 септември 1908 г., а последният – на 5 януари 1909 г., общо 25 броя. Стопанин на вестника е Христо Чернопеев, а редактори са: Ангел Томов, Павел Делирадев и Димо Хаджидимов.

• „Македонска трибуна“ – вестник, издаван на български и английски език, излизал от 1927 до днес и създаден от българската емиграция от Македония в САЩ и Канада, групирана около Македонската патриотична организация.

• „Бунтовник“ – български вестник, излизал в София от 1898 до 1899 г., неофициален орган на Задграничното представителство на ВМОРО. Отговорен редактор е Георги Алексиев, печатан в печатницата на Ив. К. Цуцев. Списван и редактиран основно от задграничния представител Гьорче Петров с помощта на Христо Шалдев, както и на Българските освободителни братства.

• „На оръжие“ – хектографски вестник на ВМОРО, издаван в Битоля. Излиза почти едновременно с първия хектографиран вестник на ВМОРО „Въстаник“, издаван от Даме Груев в Солун през 1894 г. Редактира се от Васил Пасков и Михаил Герджиков (с псевдоним Тодор Луканов), с помощта на ученическия кръжок в Българската класическа гимназия.

• „Въстаник“ – издаван през 1894 г. от Дамян Груев в Солун и вероятно в Битоля, Османската империя. Печата се на хектограф. Започва да излиза заедно с другия хектографски вестник на организацията „На оръжие“, списван от Гьорче Петров. От двата вестника „Въстаник“ е с по-сериозно съдържание и по-сдържан стил.

• „Свобода или смърт“, подзаглавие „ВМРО. Революционен лист“ – нелегален орган на ВМОРО, излизал през периода 1924–1934 г.

• „Санстефанска България“ – нелегален вестник на Скопския окръжен комитет на ВМОРО, издаван през зимата на 1896-1897 г. в Скопие. Редактор на вестника е членът на Централния комитет на организацията Христо Матов. Печата се на хектограф. Открито защитава идеята за присъединяване на Македония към Княжество България.

Издаваните списания са:

• Македоно-български преглед „Вардар“ – съвременно българско списание, издавано в Торонто.

• „Македоно-одрински преглед“ – българско тримесечно научно списание, издавано от Македонския научен институт от 1924 до 1943 г.

Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон. Цената на том I част I е 19.20 лв., на том I част II и част III е 20.00 лв., на том IV е 25.00 лв.

Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лева.

Сподели във Facebook