Когато се говори за Аюрведа, трябва да се има предвид, че става дума за огромен опит - практически и научен, трупан много хилядолетия.

Този опит включва детайлни познания не само за човешкото тяло и биологичните процеси в него, но и за растителния свят, за животинския, по астрономия, обработка на минерали и метали, и т.н.

Аюрведа се е зародила в Индия, но заради възможностите й да излекува всяка болест, още в далечното минало е оказала влияние върху лечебните практики на целия древен свят - от Тибет и Китай, до здравните системи на Египет и на Древна Гърция.

Прилагана успешно повече от 5000 години като завършена, стройно подредена наука, тя се е наложила като традиционна за Изтока. Днес в Индия е включена в държавното образование с правителствени лицензи за завършилите.

Обучението е сложно, защото аюрведа лекарят изучава в детайли всичко, което в Западната медицина "се разпределя" между отделни специалисти - кардиолози, ортопеди, ендокринолози и т.н.

Това е така, защото подходът на Аюрведа е цялостен - за нея човек е единство на физическо начало, емоции и съзнание, като тези три негови същности са взаимно свързани и си влияят една на друга. Например бъбреците се увреждат при потискан страх; черният дроб - от гнева, далакът и сърцето - от завистта и т.н.

Така квалифицираният аюрведа доктор наред с всичко останало може например да открива 600 типа пулсови отклонения, но обучението за това е 10 години.

Чрез Аюрведа днес се лекуват 80 на сто от хората в Индия, в Непал, в Шри Ланка. В последно време - след като навлезе широко в Канада и САЩ, Аюрведа се разпространява и в Европа.

В страни като Германия и Италия, да речем, канят специализирани индийски екипи да основават клиники и центрове, и да прилагат класическото аюрведа лечение. Такива клиники има и у нас - например Аюрведа клиник Банско, където се провежда профилактика и лечение.

Здравето като енергиен баланс

За Аюрведа  хората са създадени и съществуват по законите на Природата, които са закони и на Вселената - явления, периоди, цикличност. В човешкия живот това е редуването на ден и нощ, както и на сезоните, с което е съобразена и активността на организма.

Тази активност се осъществява от три енергии в тялото, които са и навсякъде в Природата. Те са енергията на движението - Вата, на трансформациите - Пита и на течностите - Кафа. Всяка от тях ръководи определена част от процесите в организма.

Тези жизнени енергии на човека са в баланс, уникално зададен по рождение на всеки. В това равновесие обикновено няма равнопоставеност - някои от енергиите преобладават в някаква степен. Тази, която е с най-голям превес, определя какъв тип Доша има дадения човек.

Възможни са и смесени типове Доша - при преобладаването на две енергии, например Вата-Пита. В редки случаи телесният тип може да е Вата-Пита-Кафа. Дошата предопределя всички външни особености на човека, както и чертите на характера му, емоционалност, склонности, подходящи и вредни храни, дори към кои болести е предразположен.

Ако се поддържа енергийното съотношение, зададено от природата, организмът функционира оптимално и човек не се разболява. Ако балансът се наруши, процесите в организма се объркват и това дава основа за развитието на болести. Особено съществено за нарушаването на баланса е несъобразеното хранене, от което в тялото се натрупват отрови.

Те не само  вредят на клетките и дейността на органите, но и запушват фините канали, по които протичат енергиите. Затова е необходимо да се направи прецизна диагностика на Дошовите отклонения, като например в Аюрведа клиник София, за да се коригират и Дошите да се завърнат в баланс чрез подходящ хранителен режим, пречистване от токсини, практики от йога и др.

Сподели във Facebook