Специалистът по медицинско право адвокат д-р Мария Петрова обяснява в интервю за CredoWeb как новият европейски регламент за личните данни ще засегна медицинската общност. Какво трябва да знаят и имат предвид специалистите:

Новият регламент засяга всяка една организация или бизнес, които събират, обработват и съхраняват лични данни в рамките на ЕС, в т.ч. и лечебни заведения, аптеки, фармацевтични компании, застрахователни компании, осигурители ( медицинските лица и структури). GDPR изисква от българския лекар да се запознае с няколко неща: със здравната информация по закона за Здравната информация; със Закона за защита на личните данни и не на последно място - със самия регламент. До този момент не сме имали конкретна регламентация на „чувствителна здравна информация“, докато с новия регламент това нещо бива въведено. Въвежда се и правото на пациентите да бъдат забравени, както и правото да знаят за какво се ползва тяхната информация. Цялата регулация, която GDPR налага пряко и непосредствено налага касае всеки един лекар, всяко едно лечебно заведение, всяка една фармацевтична и застрахователна компания, генетични лаборатории, всички, които имат отношение към съхраняването на т.нар „чувствителна здравна информация“.

Какво представлява "чувствителна здравна информация" и как работи новата европейска регулация - четете в интервюто на адвокат д-р Мария Петрова>>> 

Адвокат д-р Мария Петрова, специалист по медицинско право и сред малцината специалисти в Европа, притежаващи магистърска степен по хуманна медицина, право и здравен мениджмънт

 

Сподели във Facebook