Здраве

3 Декември 2019

credoweb bg

През 1978 г. Филип Етингер и сътрудниците му въвеждат термина “Holiday heart syndrome”, който представлява остро настъпило ритъмно или проводно нарушение, следствие  прекомерната алкохолна употреба при хора без клинична изява на сърдечно заболяване. Те наблюдават 24-ма пациента,  хоспитализирани поради аритмия.  При всички била налице обилна консумация на алкохол  по време на уикенд или празник - пише кардиологът д-р Анна Карафилоска в профила си в CredoWeb.

Най- честите ритъмни нарушения били надкамерна тахикардия и предсърдно мъждене.

Д-р Анна Карафиловска - кардиолог

При всички пациенти  изследователите наблюдавали бързо възстановяване на нормалния синусов ритъм след продължително въздържание от алкохол. За разлика от епизодичният прием на голямо количество алкохол, при  редовната консумация  възникват структурни и функционални нарушения, известни като алкохолна кардиомиопатия.

Налице са много теории за механизмите  на появата на аритмия  под действие на алкохола. Най-общо могат да се разделят на две групи: директни ефекти върху миокарда и  въздействие на алкохола върху традиционните рискови фактори за предсърдно мъждене.

Алкохолът причинява дисбаланс на автономната нервна система. Той повишава активността на симпатиковата нервна система, увеличава се сърдечната честота,  настъпва синусова тахикардия,намалява нормалната респираторна синусова. От друга страна алкохолът активира и парасимпатикусовата нервна система, повишава вагусовия тонус, скъсява предсърдният рефрактерен период , провокирайки изявата на предсърдно мъждене.

 Директен ефект върху миокарда има и метаболитът на алкохола – ацеталдехит. Той причинява локално възпаление и оксидативен стрес. Алкохолът повлиява вътреклетъчното съдържание на натрий,  променя  pH, което може да доведе както до ацидоза, така и до алкалоза вътре в миоцита. Той намалява съдържанието и на други електролити в организма- магнезий, калций, калий, което също благоприятства появата на ритъмни и проводни нарушения.

При анализ на кардиограми на пациенти с аритмия, пиещи  голямо количество алкохол, в сравнение с въздържателите, се наблюдават редица нарушения в ЕКГ (б.а.-електрокардиограмата) - удължаване на PR-интервала, QRS-комплекса и QT- интервала.

Освен ритъмни и проводни нарушения,  консумацията на алкохол повлиява  и съпътстващите заболявания 

Влошава обструктивната сънна апнея, което e свързано със зачестяване случаите на предсърдно мъждене. Алкохолът повишава систолното и диастолното налягане, влошава контрола на артериалната хипертонията. Обилното пиене повишава съдържанието на триглицериди в кръвта.  Алкохолът е с високо калорийно  съдържание, прекомерният прием води до затлъстяване, което от своя страна повишава риска от появата на захарен диабет.

Голямото количество алкохол  застрашава от инсулт, сърдечна недостатъчност, причинява алкохолна фетопатия при бременни, аритмии, кариомиопатия, увеличава риска от възникване на внезапна сърдечна смърт.

Кликнете върху снимката, за да прочетете всички препоръки на д-р Карафиловска

 

Сподели във Facebook