Законът за здравето ясно дефинира критериите, на които трябва да отговарят българските граждани за финансиране на трансгранично лечение. Директива 2011/24/ЕС за правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване предоставя възможност за възстановяване на разходи за здравно обслужване в друга страна от ЕС до позволения праг на финансиране за български граждани от всякакви възрасти.

 Нуждаещите се могат да кандидатстват за държавно финансиране и съфинансиране на лечение в чужбина въз основа на следните нормативни документи:

  • Лица под 18 г. -  към център „Фонд за лечение на деца“ (ЦФЛД)
  • Лица над 18 г. - към Комисията за лечение в чужбина (КЛЧ)

Различните възможности за финансиране на лечението са дефинирани в нормативната уредба

 Изискването е кандидатстващите да отговарят на конкретни критерии, ред, процедура и условия на финансирането.Основни фактори при определяне на възможностите за финансиране на лечение в чужбина според конкретния случай са:

  • Вида на заболяването и лечение;
  • Възможност/невъзможност лечението да се предостави в България.

Преди да кандидатстват за финансиране или съфинансиране, пациентите трябва да се информират дали процедурата, по която биха могли да получат средства за лечение в чужбина изисква предварително разрешение от здравния орган, отговорен за възстановяване на разходите, както и каква част от разходите по лечението ще бъдат финансирани.

Сподели във Facebook