Здраве

11 Февруари 2016

15964

Петър Галев

- Проф. Григоров, какво представлява методът, чрез който унищожавате злокачествени образувания в черния дроб?

 

- Става въпрос за така наречената микровълнова термоаблация. Този метод се въвежда в САЩ от 2005-2006 г., а официално първото съобщение е през 2007 г. в едно емблематично научно списание в Америка – “High performance building“, което представя оригиналните достижения на света. Разбира се, аблации се прилагат и преди това – първо с алкохол, след това чрез ниски температури, чрез радиочестотни вълни. Но принципът на провеждането на тази аблационна техника e свързан с използването на микровълни, които чрез специална сонда, въведена директно в туморната тъкан, повишават температурата на раковите клетки до степен, че те да бъдат унищожени. А най-съществената част е, че самата методика и апаратурата, чрез която се изпълнява, щадят кръвоносните съдове в органа, както и околните здрави тъкани. Разбира се, изискват се много познания и опит от лекаря, прилагащ аблацията.

- Вие лично кога въведохте този начин за третиране на метастазите?

- В България още от края на 2011 г. започнахме да прилагаме микровълновата термоаблация в два центъра – в ИСУЛ, в лицето на д-р Генов, и във Втора МБАЛ с екипа, който ръководя. Т.е. много скоро след като е световната премиера на метода.

- Как изглежда тази процедура от гледна точка на пациента – има ли болка, кървене, рискове?

- Става въпрос за миниинвазивна процедура, защото се прониква през кожата и подлежащите тъкани до метастазите, най-често в черния дроб. Пациентът е в краткотрайна обща анестезия, но в повечето случаи не е интубиран. При някои болни може да се направи и локална анестезия, въпрос е на преценка. След това върху кожата се прави съвсем малък разрез – няколко милиметра. Сондата, чрез която достигаме до туморната маса, е с размера на малко по-дебела и дълга игла за спринцовка. Под стриктен ехографски контрол вкарваме сондата в самата метастаза - през целия ѝ обем. Според конкретните характеристики на тумора – вид, големина и разположение, се прави изчисление колко време и с каква енергия трябва да въздействаме. Но става въпрос за секунди – до няколко минути. През цялото време наблюдаваме чрез ехографа промените в тумора, чийто образ се променя, когато клетките му коагулират и некротизират (бел. ред. - загиват) под въздействието на микровълновата енергия.

- Какви са рисковете?

- Няма медицинска дейност без рискове. Но тук става въпрос за минимално инвазивна намеса. Когато се спазват показанията за прилагането на метода и процедурата се извършва от опитен специалист с добра апаратура, ползите за пациента, обективните резултати многократно надхвърлят евентуални рискове. Те са несравнимо по-малки от рисковете при една голяма отворена операция на черния дроб.

- Само при тумори в черния дроб ли може да се прави микровълнова аблация?

- Не, приложението е при всички паренхимни органи – панкреас, бъбреци, повърхностно разположени тумори на белия дроб. Това са органите, при които по принцип може да се прави термоаблация. Методът е неприложим при кухите органи – хранопровод, стомах, черва.

- Унищожават ли се и първични тумори, или само метастази?

- И двата вида!

- Прилагането на аблация изключва ли другите методи за лечение?

- В никакъв случай. Всичко е въпрос на преценка от страна на лекуващия екип какъв метод в кой момент е най-подходящ за конкретния пациент. В много случаи няма по-добър подход от резекцията – дефинитивното хирургично отстраняване на тумора. Но по различни причини значителен процент от болните не могат да бъдат оперирани. Точно те са основно показани за аблация.

- От какво се определя крайният резултат при този метод?

- От много фактори, но за ефективността на лечението голямо значение има от къде произхожда първичният тумор и от какъв хистологичен тип е. В нашата клиника най-често правим аблации на чернодробни метастази от първичен рак на дебелото черво. Тези пациенти се повлияват много добре. Както и пациентите с метастази от първичен рак на гърдата и на бъбрека.

- Ако пациентът освен чернодробен първичен тумор или метастаза има и стеатоза или цироза, може ли да се прави аблация?

- Разбира се, много често туморите в черния дроб възникват именно на фона на цироза. Дори тя да е много напреднала, ако анестезиологът прецени, че няма значим риск за пациента, пак можем да извършим манипулацията.

- След това пациентите имат ли влошаване на кръвните показатели?

- Изключително рядко! Повечето болни се чувстват много добре, все пак сме унищожили туморна тъкан в организма им.

- Комбинира ли се методът с химиотерапия?

- Комбинира се по различни схеми – преди аблацията или след нея, или по така наречената схема „на сандвича“ – химиотерапия – аблация – химиотерапия.

Вижте видео запис от реална процедура, в която проф. Никола Григоров премахва чернодробна метастаза при пациент, опериран по повод на първичен рак на дебелото черво.

Сподели във Facebook