Здраве

13 Август 2023

credoweb bg

Болните ще имат удобен контакт и подкрепа от лекуващия си екип благодарение на нова технологична разработка на екипа на CredoWeb

Иновативна онлайн платформа за пациенти Sineo стартира в Онкологичния център на МБАЛ „Уни Хоспитал – Панагюрище“. Тя позволява на болните да имат системно бърз и удобен контакт с лекуващия си екип, да бъдат проследявани, информирани и консултирани. Осигурява информация за онкологичните заболявания и терапиите на разбираем език, пациентска подкрепа в хода на лечението, както и онлайн консултации с онколог и психолог. Новата придобивка бе представена официално в навечерието на 7-ата годишнина на центъра и ще стане достъпна от края на август.

Технологичната разработка позволява пациентите своевременно да получават насоки от лекуващия екип, известия и напомняния за важни моменти от терапията, както и за предстоящи възможности в болницата. Тя е дело на екипа на CredoWeb и e white-label решение на CredoWeb – най-голямата платформа за комуникация в медицината и здравеопазването в България, спечелила доверието на 500 000 пациенти, 30 000 лекари, 2500 организации и над 50 фармацевтични компании.  

„Това е уникална възможност, която позволява на Онкологичния център да предложи една изключително добра грижа на високо компетентно ниво - обясни д-р Росица Кръстева, началник на Онкологичния център и на Отделението по медицинска онкология. – Тя осигурява на пациентите достъп до важна информация за заболяването и терапията им, дава им възможност за участие в групи за подкрепа заедно с пациенти със сходни диагнози, в които да задават въпроси към лекуващия си екип, както и за онлайн консултации“. 

Според д-р Явор Дренски, управител на МБАЛ „Уни Хоспитал“, платформата Sineo-UniHospital ще даде възможност на пациентите да бъдат много добре информирани, както и да участват активно в процеса си на лечение. „Борбата с това коварно заболяване е мултидисциплинарна и имайки възможност да комуникират интерактивно с лекарите и психолозите, и едновременно с това да бъдат включени в пациентски групи, те ще срещат допълнителна подкрепа“, допълни той.

„Досега няма такава платформа, в която са обхванати всички сложни комуникации между лекар, болница и пациенти. – отбеляза по време на официалната церемония д-р Петър Велев, основател на CredoWeb. – Всичко се прави в името на идеята пациентът да бъде максимално обгрижен. Той не само има възможност да чете, но и да участва интерактивно – да задава въпроси на лекуващия си екип в хода на терапията си, което е много важно от психологическа гледна точка. Лекарите получават максимална възможност да използват съвременните технологии в името на пациента, а

болницата – да оптимизира модела си на работа и да покаже съвсем различни нива на обслужване на пациентите.

Той уточни, че Sineo e уникален продукт в световен мащаб.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

В Информационния център на платформата пациентът може да намери структурирана информация за отделните видове рак според локализацията им. Те са комбинирани с отговори на най-често задаваните за диагнозата въпроси и речник на основните медицински термини, с които пациентът се среща в хода на лечението си. Селекцията е направена от екипа на Онкологичния център и всяка дума е на базата на практическия опит с болни, минали през лечебното заведение. 

Терапиите са представени на ясен и достъпен за пациента език с текст и видео,

подбрани от лекарите. Има и подробна информация за спецификите на трите отделения – Медицинска онкология, Лъчетерапия и Нуклеарна медицина, за реда в Онкологичния център. Това спестява време на лекаря по време на прегледа и дава възможност да бъде по-пълноценен.

„Болните обикновено са под стрес и често не запомнят обясненията от лекарите, колкото и да са подробни – обяснява д-р Кръстева, която е един от водещите онколози в България. – Затова ясните указания в платформата им помагат да се чувстват спокойни и уверени, осигуряват по-адекватна реакция и съдействие от тяхна страна и възможност за по-пълноценно протичане на прегледа и оптимизиране на пациентския поток.“

ГРУПИ ЗА ПАЦИЕНТСКА ПОДКРЕПА

Пациентската подкрепа е качествено нова концепция на болницата, която кореспондира с най-новите световни тенденции и модерни модели на мислене в медицината.

„Сега пациентът много често се чувства сам, объркан е и това понижава способността и мотивацията му да съдейства на лекаря. – обясняват от лечебното заведение. – Идеята за групи, в които той да се консултира с лекуващия екип в хода на лечението си, решава проблема с достъпа до лекаря и увеличава увереността в успешния изход от терапията и удовлетвореността на пациента.“

След назначаване на лечението, болният получава покана от медицинския екип да се включи в конкретна група за пациентка подкрепа според вида терапия – химиотерапия, таргетна, имунотерапия, лъчетерапия, хормонотерапия или комбинирана терапия. Там той може да задава въпроси на лекаря, да сподели за възникнали неразположения, странични ефекти, взаимодействие с други приемани медикаменти, пропуснати дози и да се консултира как да ги овладее най-бързо. 

Въпросите и отговорите са видими от другите пациенти с цел да се намали интензитетът на задаване на едни и същи въпроси. По същата причина във всяка група са обособени най-често задавани въпроси и медиците имат възможност да реферират директно към тях.

Поставените проблеми се следят внимателно от екипа

и при поява на необходимост, има възможност за своевременна реакция. Стандартният период за отговор от екипа е до 48 часа. За да се чувстват комфортно в групата, участниците виждат само инициалите си. Лекарят обаче вижда пълните им имена, за да знае за кого става въпрос и да е адекватен в преценката си.

При смяна на терапията, пациентът получава покана за нова група.

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

От есента платформата ще предложи и възможност за онлайн консултация пакетно с онколог и психолог. Това ще даде повече възможности за хората, които идват в Онкологичния център от цялата страна. Пациентът ще може да си записва час в календар онлайн с опция за онлайн плащане.

„Подкрепата на психолога все още се подценява, но е ключова за мотивацията на пациента и за позитивния изход от лечението. Затова решихме онлайн консултацията да включва среща с онколог, и с психолог“, обяснява д-р Кръстева.

Добър вариант е пациентът да комбинира онлайн консултацията с месечен абонамент за група за пациентска подкрепа.

Платформата осигурява персонално отношение, а новите услуги са предпоставка за по-висока пациентска удовлетвореност, убедено е ръководството на лечебното заведение.

ОПТИМИЗАЦИЯ И ЕФЕКТИВНОСТ НА РАБОТАТА В БОЛНИЦАТА

Комуникацията през платформата ще оптимизира работния процес и ще осигури по-висока ефективност, убеден е мениджмънтът. Лекарите ще бъдат облекчени от несвойствени задачи и ще могат още по-пълноценно да се концентрират върху лечението.

От изключително значение ще е въвеждането на модерен регистър на пациентите в Онкологичния център. Това ще позволи анализ на болните по диагноза и терапия, справки и сечения във всеки един момент, както и възможност за подобрение на терапевтичните подходи, коментира д-р Кръстева.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето, както и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook