Здраве

17 Септември 2017

Животът днес

Известно е, че неблагоприятната екология и преди всичко замърсеният атмосферен въздух допринасят за увеличаване заболеваемостта на населението в големите градове. Но има и друг проблем, който оказва негативно влияние върху здравето на хората. Става въпрос за въздуха в затворените помещения - апартаменти, офиси, класни стаи. Оказва се, че той е не по-малко замърсен, а понякога дори повече, отколкото на улицата.

Такива се резултатите от проучвания, проведени в различни страни от експерти на Световната здравна организация. С други думи, в нашия апартамент сме изложени на различни негативни фактори, които заедно или поотделно могат да допринесат за развитието на определени болести.

Да вземем например модерните мебели от ПДЧ. Като свързващ компонент при тях се използват смоли, които се разлагат във времето, освобождавайки вредни вещества, по-специално формалдехид. Той дразни лигавицата на очите, дихателните пътища, причинява главоболие, допринася за появата на рак. Разбира се, само с формалдехида не се ограничава списъкът на вредните химикали в нашия апартамент или офис.

Негативно влияние върху здравето ни оказват стиролът, бензолът, толуолът, фенолът и редица други химични съединения, които се отделят от полимерните материали. Те, както е известно, широко се използват в строителството за хидро- и топлоизолация, подови покрития, вътрешни стени, при производството на прозорци и врати. Полимерите също са част от ежедневието на съвременния човек. Те се включват в производството на линолеуми, килими, миещи се тапети и др.

Въпреки това, ако тези продукти са с добро качество и имат сертификат за екологичност, нивото на замърсяване на въздуха не би трябвало да надвишава максималната допустима концентрация. В противен случай вредните вещества, освободени от тях, влошават здравословното ни състояние, намаляват имунния статус на организма и причиняват различни заболявания.

Що се отнася до азбестоциментовите плочи, с които се изграждат хиляди жилищни и административни сгради, специалистите смятат, че сами по себе си те не представляват опасност за здравето, но само дотолкова, доколкото тяхната цялост не е нарушена. В противен случай, при ремонт например, те носят риск от белодробни заболявания и рак.

Експертите не подминават и вредното въздействие върху организма на битовата газ. Тя влошава микроклимата не само в кухнята, но и в цялото жилище. Навлизането във въздуха на въглеродния оксид, азотните съединения, ароматните въглеводороди могат да имат много негативно въздействие върху здравето. Например бензопиренът, освободен по време на изгарянето на газта, допринася за появата на рак на белите дробове.

Вреден ефект върху дихателната система има и друг замърсител - радонът. Това е газ без цвят и мирис, просмуква се от почвата и се натрупва в мазетата, като обикновено преминава през вентилационните шахти към апартаментите. За да се предотврати проникването на радон, трябва надеждно да се запечатат подовете и стените на избите, както и да се направи ефективна вентилация на тези помещения.

Заедно с вредните химикали във въздуха на жилищата често се промъкват и биологични замърсители. Те включват спорите на плесени, микроскопични акари, съдържащи се в домашната прах, бактерии и вируси. Някои от тези биологични замърсители навлизат в къщата ни от улицата, други се образуват на закрито. Спорите на мухъла и плесените, както и микроскопичните акари, могат да причинят алергии. Що се отнася до бактериите и вирусите, те често стават причинители на инфекции.

Какво ще ни помогне да подобрим въздуха в нашето жилище?

На първо място, необходимо е редовно да се извършва мокро почистване. В допълнение - систематично проветряване на жилището: в студения сезон - най-малко 10 минути, през лятото - 25-30 минути няколко пъти на ден.

Не дръжте включени газовите котлони за повече от два часа и не гответе храна на повече от две горелки наведнъж. Дръжте отворен прозореца.
Растенията също помагат да се подобри въздухът в жилището. Някои от тях поемат миризмите, други – оказват положителен ефект върху организма ни изцяло.

Сподели във Facebook