През втората половина на юни 2017 г. Департаментът по икономическите и социални въпроси към ООН публикува данни за демографската ситуация на планетата. Докладът е пълен с подробности, но средствата за масова информация се съсредоточиха върху две главни цифри: 9,8 милиарда души през 2050 г. и 11,2 милиарда през 2100 г.

Основен принос в ръста на населението ще имат 47 най-слаборазвити държави. За съжаление това са пълноправни субекти на международното право и никой не може да им диктува каква демографска политика да водят.  

Апокалипсис 2100

Според други, не по-малко обосновани прогнози, през същата 2100 г. целият открит нефт ще бъде източен, въпреки че със сигурност ще намерим други източници на енергия. Заради топенето на ледниците нивото на световния океан ще се повиши съществено – миналогодишната прогноза на ООН беше за 6,4 м само за едно столетие. От днешна Франция ще останат 15% суша.

Какви са основните заплахи пред света

 

  • Новият климат ще е много по-малко подходящ за селското стопанство. И днес до неотдавна плодородни земи в Северна Африка забележимо се превръщат в пустини, а този процес ще продължава. Потребителите обаче стават все повече, почвите се експлоатират по-интензивно, качеството на крайния продукт се понижава. Храната, която не е подложена на генна модификация, ще стане достъпна само за богатите и то доста по-скоро.
  • Броят на гладуващите към 2100 г. ще нарасне до 2 млрд. души. Хората над 60-годишна възраст ще бъдат над 3 млрд. Двигателите на този „прогрес“ са известни – Индия ще излезе на първо място по брой на населението, а Нигерия ще се изкачи от седмо на трето място.
  • Миграцията от бедните страни към богатите ще стане убийствена в прекия смисъл на думата. Мексиканската стена е само началото на всеобщото ограждане, което ще обхване планетата.
  • За да си обезпечат каквото и да било снабдяване, бедните страни с всички сили ще се стремят да получат ядрено оръжие – или гаранция за продоволствена поддръжка заради отказа от него. Примерът на Северна Корея, която просто държи Южна Корея като заложник и благодарение на това се ползва с неприкосновеност и получава помощи, е много заразителен.
  • Необходимостта от разпространение на атомната енергетика ще доведе до увеличаване на броя на авариите в АЕЦ.
  • Роботизацията ще остави повечето хора без работа много скоро, а човекът, който с нищо не е зает, в повечето случаи е опасен.
  • Успехите на медицината ще доведат до увеличаване на преживяемостта на тези, чиито шансове по-рано са били нулеви, особено що се отнася до децата. И сега над 1% от населението на планетата живее от благотворителност и този дял непрекъснато ще расте. Плътността на населението поражда епидемии, но успехите на медицината ще направят неефективен този естествен механизъм за саморегулиране на числеността на популацията. Така, спасявайки личностите, губим вида.    

Как ще оцелеем

Всичко, написано дотук, естествено е сигнал, но доста реалистичен. Има два начина за безболезнено решаване на проблемите.

Първият – спешно усвояване на което и да е било от близките небесни тела, което горещо препоръчва Стивън Хокинг. Но скоростта, с която се развиват космическите програми, е смехотворно ниска. Създаването на първите жизнеспособни колонии на Марс (най-подходящата планета) до 2100 г. днес изглежда утопия. Вярно, че броят на желаещите да участват в първите експедиции е огромен, но това само потвърждава колко неуютно става на Земята.

Вторият – повсеместен контрол по цялата планета на раждаемостта, удържане на броя на жителите поне на сегашното ниво, а в идеалния вариант – постепенно снижаване до пет милиарда. Да, това радикално противоречи на призивите на православната църква, но призовава ли тя към войни, глад и епидемии? За съжаление ние не можем да заставим нигерийците да водят високонравствен, според нашите разбирания, начин на живот, а пренаселването на тази държава някога ще се превърне и в наш проблем. Земята е малка планета.

Прецедентите с успешен контрол на раждаемостта не са малко – естественият прираст на населението практически е прекратен в страните от Евросъюза, Япония, Китай, Русия, а това са над 2 млрд. жители. При това Русия с невисокия стандарт на живот и огромните слабо населени територии забележимо се откроява от другите споменати държави.

А може би не всичко е толкова лошо. Съществуват теории, че Земята може да изхрани 50 милиарда души, но само, ако се съхрани днешният климат. Но пък глобалното затопляне вече е факт.

Спасението от двете катастрофи – демографска и климатична, е в контрола на развитите страни над полудивите, но активно размножаващи се нации. Ако правителството на Нигерия не е в състояние да удържи мащаба на нацията в разумни граници, това правителство не е нужно. Китайската програма „Едно семейство – едно дете“ трябва да стане предмет на щателно изучаване и копиране, като се отчитат местните особености. Просвещаване, контрацепция, разнообразни методи на поощряване на умереността в раждането на деца – това е единственият ни път.

За съжаление нито една държава днес не притежава моралния авторитет, за да организира и оглави контрола над раждаемостта в бедните страни. Близо до такова лидерство е Китай, но САЩ при никакви обстоятелства няма да признаят това и да дадат на китайците „ключа от Земята“. Така че засега конфликтите между световния елит водят планетата към най-мащабното събитие в нейната история след великото измиране на видовете преди 250 милиона години.

Със съкращения от Infox.ru, Михаил Мелников

 

Сподели във Facebook