Има регионална разлика що се отнася до нагласи на българите за заминаване в чужбина. „По-динамичен, с по-високи нагласи за емиграция е Североизточен район – Варна, Добрич, Генерал Тошево, Силистра. Северозападният регион, който е с най-ниски икономически показатели, е толкова обезлюдял, че вече няма население, което да проявява голямо желание да емигрира“, каза проф. Веселин Минчев. В София са ниски нивата на нагласи за емиграция като цяло, обаче е висок процентът на младите хора, които планират краткосрочна мобилност – обмен или завършване на степен на образование в ЕС. „Области, които са средни като развитие, са изправени пред риск да влошат още икономическите и демографските си показатели и да достигнат проблемите на Северозапада. Това е нещо, което не трябва да се допуска. Има няколко области като Силистра, Смолян, Търговище, които са в тежко състояние. Тоест регионалната политика и опитът за изравняване на икономическите възможности и показатели в отделните райони би трябвало да са сред приоритетите на властта“, каза в заключение експертът от БАН. 

Сподели във Facebook