Акценти

9 Ноември 2016

1785

Животът днес

Община Стара Загора започва работа по проект „С грижа за децата и техните семейства“. Проектът е на стойност 586 025,55 лв. и е с продължителност 26 месеца. Целта е чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители да се ограничи предаването на бедността между поколенията, съобщи на пресконференция д-р Антония Тодорова, ръководител на проекта.

В рамките на проекта деца в ранна детска възраст и семействата им ще получат подкрепа за подобряване на достъпа до здравни грижи, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции. Разкритият в рамките на проекта Център за ранно детско развитие ще продължи дейността на Общностен център за социална подкрепа, изграден по Проект „Социално включване” на Министерство на труда и социалната политика, който се финансираше чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие (Световна банка). Тодорова обясни, че през периода, в който ще се изпълнява проектът, се очаква в него да се включат над 800 бенефициенти.

Сподели във Facebook