Акад. Велев не се нуждае от представяне, въпреки това ни се иска в едно изречение да кажем, че той е от многото българи, за които Македония е „болна“ тема, но от малкото, които знаят защо и могат с факти и документи до докажат, че тя е неразделна част от България.

В поредният том от изданието авторът подробно е описал живота и борбите на българската младеж във Вардарска и Егейска Македония, както и на българските младежи от Източна Тракия след Берлинския конгрес, и главно след подписването на Букурещкия мирен договор през 1913 г., който слага край на Втората балканска война.  

В том VI ще прочетете за масовия отказ на младите българи новобранци в Македония да служат в Сръбската армия, за българските културно-просветни дружества на младежите от Македония, за организирането на Български младежки тайни революционни организации – самостоятелни или поделения на ВМРО, за самоотвержената и героична постъпка на българската героиня Мара Бунева, за създаването на просветни, благотворителни и революционни организации на македонските българки.

А каква е целта на този труд, ще разберете от самия акад. Велев:

„Нека самоотвержената борба на българските младежи от Македония срещу окупаторите денационализатори да вдъхнови съвременната българска младеж, за да отстоява при всички обстоятелства българската си национална принадлежност и любовта си към нашето отечество България“.

Том VI от „История на българите от Македония“ може да намерите в книжарница „Хеликон“. Цената е 25 лв.

Сподели във Facebook