На 24 май, празника на уникалнита ни и прекрасна азбука, ви предлагаме едно интервю с акад. Григор Велев, взето преди няколко години, което днес е още по-актуално.

Св. св. Кирил и Методий, Станислав Доспевски, 1860 г.

Акад. Велев, преди най-светлоструйния български празник 24 май споровете и спекулациите около двамата братя, български светци, продължават… 

 • Животът и делото на двамата братя от Солун са обект на сериозни исторически и лингвистични проучвания и дискусии в продължение на десетилетия. След 1945 г., когато доктрината на македонизма стана опора на сърбокомунистите във Вардарска Македония, управляващите в Скопие започват кампания, която и до днес твърди, че братята равноапостоли Кирил и Методий са македонци и още, че Македония е люлка на славянската писменост и култура.
 • Точно заради тази лъжа се налага да разгледаме по-подробно техния произход и делото на учениците им…
 • В „Пространното житие” на Константин-Кирил и Методий, създадено от техния ученик и последовател Климент Охридски, не се сочи произходът на двамата братя. Там се казва, че Кирил-Константин е „роден в гр. Солун от благородни, богати, благоверни и праведни родители. Той е поканен от управник логотет в Цариград да заеме държавна служба и да оглави дипломатически мисии и др.”. В същото житие за Методий се разказва, че „той произхожда не от прост, а от много добър и почетен род, известен преди всичко на Бога, а след това и на царя и цялата Солунска област”. Изворите сочат, че двамата братя са родени в семейството на висш византийски военачалник, друнгария и подстратег (помощник-управител) на Солун и областта, на име Леон (Лъв) и майка Мария. По това време Солунска област е населена предимно със славянско население.
 • Безспорен ли е фактът, че двамата братя по гражданство са византийци, а по професия – византийски дипломати?
 • Да, и не само това, те са християнски мисионери, които освен гръцки говорят и славянски език.
 • Кои са основните версии за техния етнически произход?
 • Ще започна с версии за небългарския им произход. „Кирило-Методиевската енциклопедия“ (1985) представя Методий в Залцбургския меморандум (871) като „някой си грък”; Според А.Х.Е. фон Сулмстал и М. Маргаритов (1989) той има „белезите на истински византиец, но който по народност може да бъде арменец, сириец или славянин”.
 • В ранните съчинения на други съвременници на Кирил и Методий също не се определя тяхната народност… 
 • В Солунската легенда се поддържа тезата, че създателят на българската азбука не е знаел къде се намира българската земя („Стара българска литература“, 1986), нещо, което е почти абсурдно, защото двете държави – Византия и България, са съседни. Подобно твърдение вероятно има за цел да прикрие нещо или някаква истина…
 • Нека се спрем и на версиите, че светите братя са с български произход… Кои са историческите извори, които твърдят това?
 • В „Краткото житие на Константин-Кирил” („Успение Кирилово”) се твърди, че Кирил е „българин по род”. Но още по-важно е, че посоченото произведение е създадено през XIII в. и отразява по-късно изкристализирали представи за произхода на Кирил („Стара българска литература“, 1986). Това твърдение отразява факта, че учениците му Климент, Наум, Горазд, Ангеларий и Константин Преславски спасяват неговото дело и езика, на който са проповядвали – българския. По този начин се „българизира” всичко, свързано с живота и делото на славянските първоучители. В подкрепа на това се явяват писанията на гръцкия охридски архиепископ Теофилакт (1088-1107) и Димитър Хоматиан (1216-1234).
 • Кои са другите свидетелства, подкрепящи тази версия?
 • Според изследователските трудове на редица авторитетни изследователи учениците на Кирил го квалифицират като „учител на българите”, като се създава впечатлението, че Кирил лично е учил българския народ, оттук и търсенето на доказателства за българския им произход. Тези твърдения се възприемат от повечето учени и те заемат категорична позиция в полза на българския произход на двамата братя.
 • Припомнете най-важните доказателства, които те привеждат.
 • Ще започна поред. Първата мисия на братята апостоли е в България (Брегалнишко). Вероятно са имали за цел налагане на християнството. Мисията е неуспешна поради разкриване на тяхната самоличност (внуци на прогонен дядо) или реакция на болярите езичници. Друго основание за българския им произход се черпи от пасаж на „Пространното житие на Константин-Кирил”, а именно: „На въпроса на хазарските домакини какъв е санът му, Кирил отговаря: „Имах дядо, много велик и славен, който стоеше близо до царя. Но когато отхвърли дадената му голяма чест, той бе изгонен и отиде на чужда земя, обедня и там ме роди. Аз потърсих предишната си прадедовска чест, но не можах да я постигна, защото съм Адамов внук”, т.е. „внук на грешник” – асоциация с греха, който станал причина Адам да бъде изгонен от своето родно убежище Рая.
 • Паметник на двамата братя пред Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София, скулптор Владимир Гиновски, 1972 г.
  Това е много знаково откровение на Кирил. Как реагират на него изследователите му?
 • То им дава основание да приемат, че Константин и Методий са потомци от второ поколение на изгнаническо, чуждестранно, невизантийско високопоставено семейство, някога принадлежало към двора на неизвестен цар. Тъй като по това време титлата цар носел само българският владетел, те правят логичния извод, че семейството им принадлежи към българските придворни кръгове. Най-вероятно дядо му е бил придворен на българския владетел цар Кардам.
 • В първото житие на св. Константин-Кирил, написано от св. Климент Охридски, се казва: „В Солун всички чисто Български говорят”. Акцентът пада върху „българския“, а не върху „славянския език“…
 • Важно е да се обърне внимание на този факт, а именно, че не се пише и говори за „славянски”, който се приема като диалект на българския език. В това житие пише още, че Кирил е „българин родом”. Този текст се налага да цитирам предвид неистовата пропаганда на Скопие, че двамата братя са „македонци”. Чрез груба фалшификация „историчарите” на Р Македония подменят навсякъде в оригиналното житие думите  „българин или българи” с „македонец и македонци”. Нека не се забравя, че учениците на двамата братя, Климент и Наум, са общували пряко с Кирил и Методий и са били в близък контакт с тях. Затова те пишат и говорят  по всякакъв повод, че учителите им са българи. Няма съмнение, че те са знаели истинския етнически произход на своите учители.
 • Автор Румен Леонидов

 • Томове от изданието „История на българите от Македония“ на акад. Григор Велев можете да намерите в книжарници Сиела и Хеликон.

  Излезе и том VI от „История на българите от Македония“, който се предлага онлайн в книжарница „Хеликон“ на цена от 25 лв.

 

 

Сподели във Facebook