Справянето със зависимостта към тютюна и пристрастяването към цигарите е едно от най-големите предизвикателства за всеки пушач - физическото усещане за удоволствие и ежедневните ритуали и жестове, свързани със запалването на цигара правят въздържанието от цигарите изключително трудно и още по-важното често нетрайно.

Процентът на рецидиви прави картината още по-тревожна: 80% рецидиви през първия месец при отказване от пушене без допълнителна помощ, като този процент спада до 50% при спиране на пушене с използване на конкретни подходи и терапии за спиране.

Нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари от ново поколение са нововъзникваща категория продукти, които създават обещаващи възможности за пушачите, особено тези, които са мотивирани да спрат. Но съмненията относно ефективността и безопасността на тези продукти досега възпираха пушачите да предприемат решаващата стъпка за преодоляване на зависимостта, и те продължаваха да подлагат на риск живота и здравето си.

Група изследователи от CoEHAR проведе първото по рода си проучване в света с група от заклети пушачи, които нямат намерение да спират тютюнопушенето, с цел да се съберат надеждни научни данни и резултати. В проучването „Сравнение на ефективността, поносимостта и приемането на нагреваемите тютюневи изделия като заместител на цигарите в сравнение с електронните цигари: рандомизирано контролирано проучване CEASEFIRE” за първи път се сравняват ефективността  на нагреваемите тютюневи изделия и електронните цигари за многократна употреба и се прави оценка на нивата на въздържание, както и на нивата на намаление в броя на изпушени цигари при прилагане на конкретен подход за отказване с допълнителна помощ под формата на съвети от специалисти по намаляване на вредата и мотивационно психологическо консултиране.

Над 95% от участниците завършиха пълния 12-месечен курс на интервенцията - процентът на въздържание в групата на употребяващите нагреваеми тютюневи изделия е 39.1%, а в групата на използващите електронни цигари - 30.8%.

Наблюдава се успех и по отношение на намаляването на броя на изпушените цигари, като намалението е поне 50% спрямо стойностите, съобщени от участниците в началото на проучването: 46.4% в групата на употребяващите нагреваеми тютюневи изделия и 39.3% в групата на употребяващите електронни цигари.

Чрез прилагане на подход, комбиниращ минимална мотивационна и психологическа помощ и иновативни, но лесни за употреба продукти, ние потвърдихме за първи път в рандомизирано проучване ефикасността на нагреваемите тютюневи изделия като помощно средство, което пушачите могат да използват, за да си помогнат да спрат цигарите и 10 години по-късно потвърдихме това, което нашата изследователска група доказа в първото по рода си проучване в света за ефикасността и поносимостта на електронните цигари – славното проучване ECLAT., заяви проф. Рикардо Полоза, основател на CoEHAR към Университета в Катания.

Проучването доказва, че позитивното психо-сетивно изживяване, постигнато чрез средства, които наподобяват жестовете и ритуалите при пушене на цигари и които са приятни на пипане и на вкус, увеличава ефикасността на методите за спиране на пушене. Това е и доказателство на теорията, че тези средства могат да бъдат полезно допълнение в стратегиите за намаляване на вредата.

„Наблюдавахме подобрение на физическата издръжливост на участниците в сравнение с началните нива - много пациенти съобщават още на първия месец, че дишат по-лесно, изморяват се по-малко и могат да извършват ежедневни дейности като качване по стълби и домакинска работа.”, добавя проф. Паскуале Капонето, преподавател по клинична психология в DISFOR на Университета в Катания и член на CoEHAR.

В проучването участват 220 пушачи, избрани от референтна извадка от пълнолетни пушачи, които пушат по над десет цигари на ден, които нямат намерение да отказват пушенето, и които са разпределени на случаен признак в група на употребяващи нагреваеми тютюневи изделия и група на употребяващи електронни цигари.

От участие в проучването са изключени хора с анамнеза за психопатология, алкохолизъм или злоупотреба с наркотици, както и такива, които са използвали лекарства за спиране на пушенето през последните 3 месеца. Средната възраст на участниците е 41 години, те са предимно мъже, пушат по кутия цигари на ден и в миналото са правили средно по 2 опита за спиране.

Проучването, осъществено от изследователите на CoEHAR, е с обща продължителност от 12 седмици с 6-месечен период на проследяване (данните от проследяването ще бъдат публикувани на по-късен етап) с общо 8 посещения. Участниците избират между 3 различни вкусови варианти за всяка категория продукт. За срока на провеждане на проучването те получават и мотивационно консултиране.

Множество фактори допринасят за високата успеваемост, в т.ч. висококачествените продукти, помощта, предоставена от специалисти по спиране на пушене и намаляване на вредата, осигуряването на удовлетворяващи продукти, убеждението, че продуктите, използвани в проучването, са по-малко вредни от конвенционалните цигари и факта, че ритуала на тяхната употреба се доближава до жестовете при пушене на цигари.

Допълнителни фактори са постепенното преминаване от двойна употреба на употреба на само един продукт или от комбинирана употреба на нагреваеми тютюневи изделия или електронни цигари и традиционни цигари към употреба само на електронни цигари или нагреваеми тютюневи изделия и традиционни цигари, или пълно спиране на употребата на традиционни цигари.

„Данните потвърждават ефективността и поносимостта на електронните цигари и здравния потенциал на нагреваемите тютюневи изделия за пушачите, които нямат намерение да спират да пушат.”, заключава проф. Полоза.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето, както и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook