Здраве

17 Септември 2023

credoweb bg

Глобалният форум за никотина, който се проведе наскоро във Варшава, Полша, мина под надслов „Намаляването на вредата от тютюна – следващото десетилетие“. На събитието 70 международни експерти говориха пред аудитория от представители на 80 държави и отправиха призив да се обърне внимание на научните доказателства.

Международната конференция е посветена на ролята, която продуктите, съдържащи никотин, като електронни цигари, нагреваеми тютюневи изделия, никотинови торбички и тютюн за орална употреба, могат да играят за това да се помогне на пушачите да спрат употребата на традиционни цигари.

МАНИФЕСТЪТ НА ГЛОБАЛНИЯ ФОРУМ ЗА НИКОТИНА

„Подходът за намаляване на вредата от тютюна – както е отбелязано в представянето на Форума – е начин пълнолетните пушачи, които не могат или не искат да спрат употребата на тютюн, да бъдат насърчени да преминат от горими цигари на по-безопасни никотинови изделия. Продуктите, съдържащи никотин, се развиват много бързо и употребата на подобни алтернативи на традиционните цигари поражда редица въпроси, свързани с тяхната безопасност, с това кой и защо ги употребява, какво е въздействието им върху нивата на тютюнопушене и каква е ролята им за спиране на пушенето. Тези въпроси вълнуват и правителствата и регулаторните органи, които се опитват да формулират най-подходящите политики и регулации по отношение на тези продукти. Пълният потенциал на подхода за намаляване на вредата може да се реализира, само ако той стане част от цялостна стратегия за опазване на общественото здраве, включваща и прилаганите в момента мерки за контрол на тютюна.“, е заключението в доклада.

ДОКАЗАТЕЛСТВА ОТ КАНАДА

„В Канада – обяснява Джон Ойстън, пенсиониран анестезиолог и активист за контрол на тютюна, - има гореща телефонна линия, на която хората, които имат нужда от помощ за спиране на пушенето, могат да се обадят. За мен е абсурдно това, че когато хората се обаждат, за да потърсят помощ, никой не им препоръчва да преминат от традиционни цигари към по-безопасни алтернативи, като например електронни цигари или нагреваеми тютюневи изделия. Така аз оставам с впечатлението, че когато става въпрос за намаляването на вредата от пушенето, възниква конфликт между общественото здраве и капитализма. А това не трябва да се случва, точно както не трябва да се провокира сблъсък между иновациите и печалбата, както и не трябва да се позволява на големите тютюневи компании да държат пълен контрол върху всички продукти, съдържащи никотин.“

КАКВО ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕ FDA 

Според изследователката Ариел Селя, специалист по епидемиологични и регулаторни анализи, важно е да се подчертае, че „макар и противниците на алтернативите на традиционните цигари да не трябва да бъдат подозирани в лоши намерения или невежество, редно е все пак да бъдат обсъдени определени теми, особено когато разполагаме с научни доказателства в подкрепа на тезите си. В същото време обаче – продължава Селя – здравните институции, като FDA, трябва да положат усилия да предоставят на населението информацията, необходима за взимане на информирани решения. Именно регулаторите следва да изпълнят тази задача, защото гражданите ги възприемат като по-достоверен източник на информация от тютюневите компании.“

РОЛЯТА НА РЕГУЛАТОРИТЕ

Според Клайв Бейтс, модератор на панел и директор на The Counterfactual, „застъпничеството за потребителите, т.е. защитата на потребителите чрез представяне на техните лични истории, е успешен начин регулаторите и политиците да бъдат запознати с позитивния потенциал на продуктите, съдържащи никотин.“

ОТКЪДЕ ИДВАТ СЪМНЕНИЯТА?

Както бе отбелязано по време на дебата от Хари Шапиро, британски писател и журналист, съмненията по отношение на алтернативните продукти се коренят в опасенията, че големите тютюневи компании ще овладеят компаниите за електронни цигари, както и са свързани със създаването на Фондацията за бъдеще без дим през 2017 г. Тези две събития вероятно са допринесли за скептицизма на политиците и населението по отношение на алтернативите на традиционните цигари.

Един от усложняващите фактори, изтъкнати от участващите чрез видео връзка в дебата, е невярната информация. Както посочи Бейтс, „до съвсем неотдавна през 2020 г. дезинформацията е причина за необоснованата съпротива срещу тези устройства: пример за това бе паниката, породена от “EVALI”, заболяването, което води до тежки респираторни проблеми и което бе погрешно свързано с употребата на електронни цигари, а не с употребата на изпарители, съдържащи психотропното вещество THC (Тетрахидроканабинол), което е естествена съставка на канабиса.“

Марева Гловър, университетски преподавател по обществено здраве и специалист по спиране на пушене, обясни, че според нея „много хора от тютюневата индустрия, както и много хора, работещи в областта на общественото здраве, са наясно, че бездимните алтернативи ефективно намаляват вредата от пушенето на традиционни цигари, но въпреки това не ги препоръчват. Този подход – отбелязва Гловър – се базира на моралистична нагласа, която често е обусловена от религията и която почти никога не се основава на научни доказателства. Един такъв пример е решението на австралийското правителство да забрани продажбата на електронни цигари в обекти, които се посещават от деца и младежи, така че те да не стават свидетели на това как хората употребяват електронни цигари и да не посягат към тези продукти. Но тук нещата всъщност се свеждат до контрола. Забранявайки определено поведение, не постигаш резултат – посочва той – както и не помагаш на хората да намалят вредата от пушенето, като налагаш наратива за зависимостта, използвайки религиозни постулати. Това, което предстои, е борба за социална справедливост.“

 

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето, както и интерактивна комуникация.
 

 

Сподели във Facebook