Здраве

17 Ноември 2016

2414

Животът днес

На 18 ноември от 13 ч. във Фестивалния комплекс доц. Анелия Буева, национален консултант по детска нефрология и водещ специалист в тази област, ще изнесе публична лекция на тема „Превенция на бъбречните заболявания при децата“. Поканени са директори на детски заведения и училища, преподаватели, възпитатели, педиатри и общопрактикуващи лекари, представители на общината, на неправителствени организации и разбира се, всички желаещи родители.

Лекцията е по повод Световния бъбречен ден. Доц Анелия Буева е в основата на провежданите от 2006 г. профилактични прегледи и изследвания на деца за търсене на скрити нефрологични проблеми. Общият брой на обхванатите за тези 10 години деца е 5850, като от Варна са 1427. Според медицинската статистика с неподозирани аномалии на отделителната система в България са 41 046 деца. Това понятие включва наличие само на един бъбрек, хидронефроза (нарушение в оттичането на урината и разширение на бъбречното легенче), двойнодренажна система.

Ранното откриване на тези и други аномалии е от особена важност за лечението и предотвратяването на бъдеща хронична бъбречна недостатъчност. Проблемът е, че много деца, родени със здрави бъбреци, са изложени на риск от хронични инфекции по предотвратими причини. Една от тях е лошата функция на пикочния мехур. В практиката тя най-често се явява при деца, които нямат бърз, лесен и удобен достъп до безопасни и чисти тоалетни. Въздържането от редовно уриниране води до уголемен пикочен мехур и висока остатъчна урина.

Затова доц. Буева е сред инициаторите на национална кампания за осигуряване на нормални тоалетни в детските заведения и тяхното поддържане. Те са сред гаранциите за бъбречното здраве на нашите деца. В този процес трябва да участват не само институциите, но и семействата, които могат да повишат здравната култура и хигиенните навици на децата.

Сред причините малките да се въздържат от посещения в обществените тоалетни няма изненади: мръсотия, неприятна миризма, неремонтирани с години помещения, липса на топла или изобщо на вода, на сапун, салфетки, хартия. От друга страна, част от педагозите все още не могат да организират така работата си, че възпитаниците им без притеснение да посещават тоалетните. Дори забраната за това на места се използва като някакъв тип „възпитателна мярка“ и налагане на „дисциплина“. 

В своята лекция доц. Буева ще говори за възможността за превенция на бъбречните заболявания и за ролята на общините, на училищните ръководства, на учителите и родителите в правилното възпитание на децата в това отношение.

Сподели във Facebook