За равенство в здравеопазването и достъп до качествено лечение

Над 230 участници от индустрията за генерични и биоподобни лекарства в Европа се срещнаха в Берлин на 21-вата годишна конференция на Европейската генерична асоциация (ЕГА), чийто член е и Българската генерична фармацевтична асоциация (БГФармА). Ключовите партньори от СЗО, ЕК, Европейската агенция по лекарствата, ОИСР, пациентски организации, национални медицински регулаторни органи и от индустрията за генерични и биоподобни лекарства обсъдиха важните бъдещи предизвикателства, включително начините на подкрепа за активния начин на живот и здравето на населението в ЕС, подобряване устойчивостта на здравните системи и прилагане на Директивата за фалшифицирани лекарствени продукти.

Във встъпителната си реч президентът на ЕГА Ник Хагар каза, че европейската индустрия за генерични и биоподобни лекарства „изпълнява успешно мисията си, като осигурява висококачествени лекарства за пациентите в Европа, увеличава достъпа им до ефективно лечение и партнира за устойчиво здравеопазване“. Г-н Хагар изтъкна още, че все още съществува огромна възможност за увеличаване на достъпа до лекарства чрез конкуренция при генеричните лекарства в цяла Европа (55-75% от лекарствата), която да бъде устойчива и етична.

На годишната конференция на ЕГА беше представен нов доклад на института на IMS на тема „Ролята на генеричните лекарства за поддържането на устойчиви системи за здравеопазване: европейска перспектива“. В доклада се подчертава, че без генеричните лекарства в областта на здравеопазването на пациентите щеше да им се наложи да заплатят допълнително 100 млрд. евро през 2014 г. Макар ползите от генеричните лекарства да достигат различна степен в държавите - членки на Европейския съюз, изводът е ясен: индустрията за производство на генерични лекарства е от жизненоважно значение за поддържането на здравеопазването в общността. 

„Докладът ясно показва широкия спектър от ползи на генеричните лекарства, що се отнася до достъп и устойчиво развитие – коментира Адриан ван ден Ховен, генерален директор на ЕГА. – Едновременно с това той подчертава необходимостта правителствата да гарантират предвидим подход на ценообразуване, прозрачни политики за обществени поръчки и ефективна регулаторна система за одобрение. Правителствените решения не трябва да се взимат единствено въз основа на цената, но и да отчитат надеждността на доставките, качеството на продуктите и цялостната икономическа стойност.“

 

Сподели във Facebook
Етикети: Брой 151