Здраве

30 Октомври 2016

2846

Животът днес

 

На всеки 30 минути един пациент с инсулт, който може да бъде спасен, умира или трайно се инвалидизира, защото е лекуван в неподходяща за целта болница. По-малко от 1/3 от пациентите с инсулт в момента се лекуват в специализирани центрове за инсулти. Това означава, че хиляди болни остават без специализираното лечение, от което се нуждаят. Инициативата „Angels” („Ангелите“ – бел. ред.) е международен проект на Европейската организация за инсулти (ESO), който цели да увеличи броя на болниците, специализирани в лечението на инсулти, и да оптимизира терапевтичния подход във вече функциониращите такива центрове в Европа.

Над 80 медицински специалисти невролози от цяла България взеха участие в първата национална среща за успешно въвеждане в България на международния проект „Angels”. Срещата се състоя в Пловдив и беше организирана от Българското дружество по неврология с подкрепата на фармацевтичната компания Boehringer Ingelheim. Целта е да се създаде международна общност от поне 1500 центрове и болници за лечение на инсулти, които да работят всеки ден в насока подобряване на качеството на лечение при всеки пациент. Това трябва да бъде постигнато до м. май 2019 г. с общите усилия, подкрепа и съдействие на цялата медицинска общност в Европа. В международен аспект програмата е на Европейското дружество за инсулти (ESO) и е глобално подкрепена от Boehringer Ingelheim.

Акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн

В рамките на националната среща водещи специалисти от страната в областта на неврологията

и спешната медицинска помощ споделиха своя опит и обмениха идеи относно тромболитичната терапия - лечение на остър исхемичен инсулт, което свежда до минимум риска от трайна инвалидност, ако бъде приложено до 4,5 часа след появата на първите симптоми. Националната среща беше открита официално от акад. проф. д-р Иван Миланов, дмн, като основните лектори освен него бяха проф. д-р Параскева Стаменова, дмн, доц. д-р Николай Топалов, дм, д-р Ивайло Петров и проф. д-р Димитър Масларов, дм.      

Доц. д-р Николай Топалов, дм

Участниците обсъдиха резултатите, трудностите и перспективите в лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт;

съвременните терапевтични стратегии в острия стадий на заболяването; образната  диагностика при този тип инциденти; лечението на остри мозъчни инфаркти с тромболиза и възможностите за прилагане на тромболитична терапия в болничните отделения за лечение на инсулт.

В България исхемичните мозъчни инсулти и като цяло мозъчно-съдовите заболявания са на второ място като причина за смъртност. Един от основните фактори за своевременно овладяване на инсулта е провеждането на тромболитична терапия (единственото ефективно лечение на остър исхемичен инсулт) в болничните отделения, каза в презентацията си акад. Иван Миланов. Важно е да съществува регламентиран регистър, в който да са вписани всички болници, прилагащи лечение с тромболиза, за да може пациентът с инсулт да бъде незабавно приет в най-близката такава и времето от първите симптоми на инсулт до прилагане на тромболитичното лечение да бъде сведено до минимум.

Д-р Ивайло Петров

Международният проект „Аngels” и в частност участието на страната ни в него

е отговорът на именно тази нужда от установен списък с болници, прилагащи това животоспасяващо лечение. Целта на Българското дружество по неврология е България да се присъедини към този път на промяната и всеки пациент с инсулт да получи еднакво добро качество на лечение.

Проф. д-р Димитър Масларов, дм

Основните усилия ще бъдат в две направления: увеличаване на броя на отделенията, специализирани в лечение на инсулт, и оптимизиране на качеството на лечение в центровете, които вече функционират. Не трябва да се забравя, че пациентите с инсулт ще имат само един шанс в живота и медицинските специалисти трябва да подпомагат  с всички сили тази възможност за максимално добри резултати. От значение е и информираността на широката общественост, защото без здравна култура пациентът трудно би разбрал, че има симптоми на инсулт, и съответно пристигането му в болнично заведение най-вероятно би било твърде късно, за да може да бъде приложено тромболитичното лечение.

Друга важна цел е обучение на здравните професионалисти, включително на спешните екипи,

за прилагане на най-добрите клинични практики. Мотото на инициативата е „Времето е мозък“, защото лечението трябва да започне колкото се може по-рано след първите симптоми.

Д-р Параскева Стаменова, дмн

Според проф. д-р Параскева Стаменова мозъчният инсулт е най-значимата причина за дълготрайна нетрудоспособност в целия свят. Той е най-честа причина за епилепсия и депресия и втората най-честа причина за деменция, а тромболитичното лечение е единственото правилно и с добър терапевтичен ефект при остър исхемичен инсулт. Тревожен е фактът, че хиляди пациенти остават без специализираното лечение, от което се нуждаят. Тромболизата е сред най-революционните постижения на неврологията през последните години, което дава възможност исхемичният мозъчен инсулт да се лекува успешно посредством разтваряне на запушванията на кръвоносните съдове на мозъка и възстановяване на нормалното кръвообращение в засегнатата зона. По този начин изчезват симптомите и болните биват излекувани и предпазени от загиването на хиляди или милиони клетки от мозъчната структура поради липсата на кислород и хранителни вещества.

Затова е изключително важно програмата  „Angels“ да бъде приложена в страната ни

и пациентите с остър исхемичен мозъчен инсулт не просто да получат шанс за живот, но и да бъде предотвратена тежка инвалидизация. Доказано е, че за 1 секунда загиват 32 000 клетки, т.е. за 1 минута около 2 млн. клетки губят функциите си, а в края на първия час около 120 млн. мозъчни клетки са в състояние на смъртна опасност или са в недостатъчно функционално състояние в околната на мозъчния инфаркт област, но все още могат да бъдат възстановени напълно, ако се започне навременно, адекватно и правилно лечение. Това определя понятието „терапевтичен прозорец” от 0 до 4,5 часа от началото на симптомите на инсулта, ако лечението с венозна тромболиза започне, процесът на „умиране“ на мозъчна тъкан е обратим и болният може да бъде спасен. Венозната тромболиза е доказан „златен стандарт“ в лечението на острия исхемичен инсулт и до момента в света това е основният метод на лечение. В Европа пациентите с инсулт трябва да получават едно и също качество на лечение,

независимо в коя европейска държава живеят.

Глобалната инициатива включва набор от средства, които да подпомогнат нелекия път по регистриране в проекта на всяка болница, която желае да бъде част от инициативата. Специално сформирани екипи от консултанти към програмата „Angels” ще дават напътствия на болниците при изпълнението на поставените цели. Персоналът ще бъде подпомогнат чрез обучение в Академията „Angels”, а съответната болница ще бъде оборудвана с почти всичко необходимо за лечение на остър инсулт – всичко, събрано в т.нар. „Кутия за инсулти”, която е екипирана и готова за използване с всички медикаменти, инструменти, протоколи и инструкции, необходими за лечение на пациента с инсулт на място. Веднъж регистрирана в международния проект, болницата получава и членство в общността на „Angels” - платформа за по-голяма подкрепа и идеи.

Българското дружество по неврология и Boehringer Ingelheim разчитат, че първата Национална среща, посветена на лечението на инсултите с тромболиза в България, ще постави началото на положителна промяна, използвайки механизмите на проекта „Angels” за подобряване на организацията, качеството на лечение и мотивацията на специалистите, и все повече пациенти да получат втори шанс за живот.

Сподели във Facebook