Здраве

4 Септември 2022

credoweb bg

От 1 януари следващата година бременни жени, които не са здравно осигурени, ще имат право на до 4 профилактични прегледа годишно, както и на хоспитализация при бременност с повишен риск до два пъти в годината по клинична пътека.

Това е записано в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба 26 от 2007 г. на здравното министерство за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, която е публикувана в Държавен вестник.

Слага се край на обсъжданията за правата на неосигурените бъдещи майки

Проектът за наредбата бе внесен от бившия министър на здравеопазването проф. Асена Сербезова и премина през обществено обсъждане, което приключи в началото на август. С приемането ѝ се поставя край на продължилия дълго време публичен дебат за правото на здравни услуги на неосигурените бъдещи майки.

За първи път в наредбата е включено ново приложение - № 15, в което са описани видовете прегледи и изследвания и тяхната периодичност, което улеснява значително наблюдаващия специалист.

Пълен пакет от изследвания ще се ползва 3 пъти по време на бременността

Неосигурените бременни вече ще имат право на акушерска ехография два пъти за срока на бременността – един път през първия триместър и втори път – между 16-а и 20-а гестационна седмица. Също така те ще могат да се възползват от пълен пакет медико-диагностични изследвания един път при първото им посещение при специалист и по-късно – в пети и осми лунарен месец.

В наредбата е регламентирано също така правото на бременната жена на избор на лечебно заведение, в което да бъде наблюдавана бременността ѝ, както и всички останали дейности.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook