Здраве

30 Октомври 2018

Животът днес

Когато в Западния свят се говори за алтернативна медицина, специалистите на първо място посочват Аюрведа като успешно лекуваща всички видове заболявания. Вече хилядолетия тя е традиционна за Изтока, но в последно време широко навлиза в Европа и в Северна Америка.

Увеличават се аюрведа клиниките в Германия, Украйна, Италия, Русия, САЩ, Канада, разкриват се цели институти, въвежда се специализирано обучение. За всичко това се търсят квалифицирани специалисти от Индия - страната, в която Аюрведа се е зародила преди много хиляди години и в която и до днес се прилага без изменения в класическия й вид. Така се  гарантира ефективно лечение като например в Аюрведа клиник Банско, където целият екип е от лицензирани  лекари и терапевти от Индия. 

Тук трябва да се каже, че Аюрведа е концентрирала огромно познание, обучението за което е трудно и продължително с различни степени в колежи и университети. Освен медицина, тя е и философия, и религия, и начин на живот в продължение на хилядолетия. Най-старите запазени писмени текстове за Аюрведа са от около 2500 години. Буквалният й превод е съчетание на "живот" - концепция за единство на тялото, на сетивата, на ума, душата, и "знание". Аюрведа се основава на разбирането, че човек е част от Космоса, той е негов микромодел; всичко съществуващо е взаимно свързано и ние сме част от Природата, чиито закони трябва да следваме - активност, процеси, цикли. Ако ги следваме, ще бъдем в хармония със заобикалящия ни свят и със самите себе си, организмът ще функционира правилно,  няма да се създават условия за болести и ще сме в идеално здраве. И обратно - излизането от тази хармония води до заболявания и страдания. Така Аюрведа включва пълни познания не само по анатомия, но и за цялостната сила на Природата - билки, растителни масла, животински свят, откъдето ползва лечебните си средства; обработката на минерали и метали, някои от които ползва за определени мехлеми. Заложени са и познания по астрономия, които се използват за периодите на бране на билките и обработката им, и др.

Цялостен и индивидуален подход

Важна отлика на Аюрведа е нейният цялостен и едновременно с това индивидуален подход. Западната медицина обикновено лекува дадения орган или система, заради което има и отделни специалисти - кардиолози, ортопеди, невролози и т.н. Така се получават болестни "модели", които често се лекуват независимо от конкретните характеристики на пациента - телесна структура, имунитет, навици, предразположеност към заболявания, темперамент и т.н. В тези случаи се появяват странични ефекти като негативни последици за организма.

При Аюрведа лечението е цялостно, защото тя възприема човека като единство на тяло, емоции и съзнание, които са взаимно свързани и зависими. Например емоционалната дисхармония може да предизвика нарушения на метаболизма или да разстрои дейността на даден орган. Негативни емоции като страх, гняв, завист, могат да увредят съответно бъбpeцитe, чepния дpoб,cъpцeтo. Същевременно физическите заболявания и страданията влияят негативно на психиката.

Затова Аюрведа не се спира до конкретното заболяване, за нея то е показателно за цялостни нарушения в организма, причините за които трябва да се открият отстранят. Когато отпаднат причините, отпада и основата за болести. Класическата Аюрведа диагностика, като например в клиниката Аюрведа София у нас, е цялостна както с подробен физически преглед, така и с многобройни въпроси за личния живот на пациента - скорошни преживявания, отношения на работа, с близки и т.н. в какъв район живее, какво работи, навиците му през деня и много други. Всичко това е от съществено значение за здравословното му състояние независимо, че той може да не си дава сметка. Целта на аюрведа лекаря е на установи общите енергийни нарушения в тялото, за да възстанови енергийния баланс и да завърне организма към нормалните му дейности

Сподели във Facebook
Етикети: Аюрведа