Здраве

29 Януари 2024

366

credoweb bg

21 януари – на този ден в България почитаме всички онези специалисти, които помагат на живота да се появи на бял свят. Децата са най-голямата радост за всяко семейство, наричат ги „цветята” на този свят. Затова на този така обичан и уважаван празник отправяме благодарност към акушерки, акушер-гинеколози, неонатолози и всички онези специалисти, които помагат с грижи на родилката и за раждане на бебето.

Професията на акушерката – древна и модерна

Акушерките са здравни специалисти, преминали обучениe, за да осигурят подкрепа и специализирана помощ по време на бременност и раждане. Те са с подобно на медицинските сестри образование, но имат допълнителна квалификация в областта на акушерството.

В по-старите времена за появата на новия живот са помагали т.нар. „баби“ – жени с опит. Понятието до такава степен е останало трайно в езика, че и до днес Денят на родилната помощ продължава да се нарича Бабинден.

В по-ново време професията на акушерката изисква не само любов, грижа и отдаденост към жените, майките и бебетата, но и много знания и умения. Акушерката е посредник между родилката и лекаря, както и между жената и нейните близки.

Длъжността е въведена у нас още през 19. век. Първата дипломирана практикуваща акушерка в България е Христина Хранова. През дългата си, близо 30-годишна кариера, е помогнала при раждането на над 3 400 бебета.

Как се става акушерка у нас?

Обучението по специалност „Акушерка“ се извършва във Факултетите по обществено здраве към медицински и други университети. То се провежда само в редовна форма и е с продължителност 4 академични години. Осъществява се по учебен план и програми, отговарящи както на единните държавни изисквания за тази специалност, така и на съвременните международни стандарти. Завършилите базово обучение по специалността придобиват образователно-квалификационна степен „бакалавър“.

Акушерката може да работи самостоятелно и по лекарско назначение. Тя може да:

 • извършва медицински и здравни грижи за родилки, новородени и жени;
 • предоставя и събира здравна информация;
 • извършва промоция на здравето;
 • извършва превенция и профилактика на болестите;
 • асистира на лекар при извършване на манипулации и интервенции;
  прави рехабилитация;
 • оказва спешни хуманитарни и други дейности;
 • провежда обучения и изследвания.

Университетите у нас дават възможност и за надграждащо обучение и придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ по специалностите „Управление на здравните грижи“, „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ и др. Магистрите с акушерско образование могат да станат главни акушерки, старши акушерки, преподаватели в университетска и/или болнична структура.

Какво включва самото обучение?

Студентите се обучават по учебен план, включващ общо медицински, клинични, специални и хуманитарни дисциплини. Основната задача е формирането на знания, навици и умения в областта на първичната профилактика, общите и специални акушерски грижи за бременните, раждащите, родилките и новородените и за жените с гинекологични заболявания, семейното планиране и др.

Къде става обучението?

Обучението по специалност „Акушерка“ се осъществява в:

 • Медицински университет – София и „Филиал проф. д-р Иван Митев“ – Враца на МУ – София;
 • Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна и неговите филиали в Шумен, Велико Търново и Сливен;
 • Медицински университет – Пловдив;
 • Медицински университет – Плевен;
 • Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас;
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“;
 • Югозападен университет „Неофит Рилски“;
 • Тракийски университет – Стара Загора и неговия филиал в Хасково.

Професионална реализация

Завършилите специалност „Акушерка“ могат да практикуват в:

 • АГ болници – родилно отделение с родилна зала, отделение по неонатология, отделение по рискова бременност, отделение по гинекология и др.;
 • АГ отделения и кабинети в болнични заведения (УМБАЛ, МБАЛ);
 • болници по онкология;
 • колпоскопски кабинети;
 • кабинети в АГ отделения в извънболничната помощ;
 • кабинети по стерилитет;
 • кабинети за женска и майчина консултация;
 • детско-юношески кабинети;
 • кабинети за профилактични прегледи;
 • кабинети за медико-генетични консултации;
 • кабинети за семейно планиране;
 • самостоятелна или групова практика;
 • научно-изследователски медицински институти и др.

Акушерката има право да организира и ръководи здравни структури за промоция на здравето, здравна профилактика, здравно възпитание и обучение на бременни, родилки и техните семейства – женски и детски консултации, училища за родители, училища за кърмене и др.

Роля на акушерката при раждането

По време на раждането акушерките могат да:

 • дадат информация, да насърчат и да изразят емоционална подкрепа;
 • наблюдават хода на раждането и да предложат стратегии за подпомагането му;
 • следят сърдечния ритъм на бебето и други важни показатели;
 • предложат облекчаване на болката и консултация със специалист (само анестезиологът може да постави упойка);
 • потърсят допълнителна медицинска помощ, ако е необходимо.

Каква е ролята на акушерка след раждането на бебето?

Акушерките ще се погрижат за майката и за нейното бебе след раждането. Те предлагат следродилни грижи в болницата, включително:

 • дават насоки за кърменето и храненето на новороденото;
 • показват как да се къпе бебето и как се сменят пелени;
 • обясняват какви масажи да се правят на бебето и каква гимнастика;
 • дават съвети за облекчаване на болките след раждането и за бързо възстановяване (упражнения за родилки);
 • извършват някои рутинни здравни тестове, като скрининг на новородени.

Каква е разликата между акушер-гинеколога и акушерката?

Акушерите-гинеколозите и акушерките се различават по своето образование и подход при грижите.

Акушерките гледат на бременността и раждането като на естествен процес, а не на състояние, което трябва да се контролира. Те са по-отворени към нетрадиционните подходи при раждането например.

Акушерките не могат да предоставят целия спектър от услуги като акушер-гинеколога. Те не могат да лекуват високорискови бременности или усложнения по време на раждане. Акушер-гинеколозите могат да предотвратяват усложнения, като използват медицински или хирургични методи, които не са достъпни за акушерките.

Трябва ли всяка жена да има акушерка?

Това е подходящо за жени, които имат нормално протичаща бременност и ако искат по-персонализирано отношение и подход. В случай че е налице здравословно състояние, което може да усложни бременността или раждането, е добре акушерката да работи в тясна колаборация с акушер-гинеколог. Такива са:

 • високо кръвно налягане;
 • диабет и други здравословни проблеми;
 • предишни високорискови бременности;
 • многоплодна бременност.

Каква е разликата между дула и акушерка?

Дулата (от гръцки език – „жена, която служи“) е специално обучен придружител, който предлага различни видове подкрепа на раждащата жена при всички видове раждания. Тя може да помогне за справяне с контракциите, да предложи техники на комфорт и обезболяване, масажи, пози, които облекчават и улесняват хода на раждането. Грижата, която предоставят е емоционална и информационна, а не медицинска, именно това ги отличава от акушерките.

Редактор: Татяна Вълкова

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето, както и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook