Здраве

12 Декември 2022

credoweb bg

Всяка година 2,7 млн. европейци са диагностицирани с рак. През 2020 г. около 1,3 млн. европейци са починали от болестта. Този брой ще нарасне рязко, а смъртните случаи от рак ще се увеличат с почти една четвърт до 2035 г., ако не предприемем мерки.

За Европа това означава, че една четвърт от всички диагностицирани ракови заболявания в света са регистрирани на нашия континент, докато той представлява по-малко от една десета от световното население. Следователно ракът е на път да се превърне в причина за смърт номер едно в Европа. Това създава една неприемлива картина на бъдещето, особено когато знаем, че

40% от случаите на рак могат да бъдат предотвратени чрез ранно откриване.

Тези поразителни цифри не само натоварват европейската здравна система, но и водят до огромни финансови разходи, оценени на 100 милиарда евро годишно. Такива прекомерни и непропорционални цифри изискват спешен, всеобхватен, смел и прагматичен европейски подход.

На 16 февруари 2022 г. Европейският парламент прие резолюция за превенция и лечение на рак, която

признава потенциалния принос на продукти за вейпинг за спиране на тютюнопушенето.

В резолюцията се отбелязва, че „електронните цигари могат да помогнат на някои пушачи постепенно да се откажат от тютюнопушенето“.

Европейският парламент призна, че всяко преминаване от пушене на цигари към алтернативен метод за доставяне на никотин, като например вейпинг продукти, представлява намаляване на риска и предполага пряка полза за здравето с животоспасяващи ефекти. Резолюцията на Европейския парламент също призовава за по-нататъшни научни изследвания за оценка на рисковете за здравето от никотиновите продукти от следващо поколение, като електронните цигари.

Приемането на Европейския план за борба с рака от Европейския парламент би трябвало драстично да помогне за обръщане на тенденцията чрез справяне с нарастващата заболеваемост от рак. Въпреки това, предвид мащаба на плана, ще трябва да бъдат определени ясни приоритети. Факт е, че тютюнът е основният рисков фактор и следователно все още е причина номер едно за смърт, свързана с тютюнопушенето.

Чрез поредица от инициативи този амбициозен план има за цел, наред с други цели,

да намали потреблението на тютюн от 25% днес до по-малко от 5% през 2040 г.

и да премине към бъдещо „поколение без тютюн“. Ето защо Европейската комисия ще отпусне 4 милиарда евро за бюджетния период 2021-2027 г.

Въпреки това, за да постигне амбициозните си цели в борбата с рака, Европейската комисия ще трябва да се откаже от двусмислената си позиция относно алтернативите за намаляване на вредите от тютюна в бъдеще. Съответно, институцията на ЕС се подготвя да преразгледа своята Директива за тютюневите изделия (TPD) през следващите две години, като Директивата има за цел да подобри функционирането на вътрешния пазар за тютюневи и свързани изделия, като същевременно гарантира високо ниво на защита на здравето на европейските граждани. В миналото тя разчиташе главно на увеличение на данъците, за да намали потреблението на тютюн в Европа.

От 2016 г. Европейската комисия също работи по преразглеждане на Директивата за акцизите на тютюна (TED), правна рамка, която има за цел да прилага сходни акцизи за едни и същи продукти. Понастоящем ситуацията с данъка върху тютюна в ЕС остава фрагментирана, тъй като различните държави-членки са наложили различни данъчни ставки за различни продукти.

Тази година вероятно ще се случи преразглеждането на TED след отворена обществена консултация със значително участие. Консултацията показа в голяма степен научна и академична подкрепа в полза на интегрирането на същите стимули за начина на живот, които са били ефективно използвани при други промени в поведението (напр. по-малко замърсяващи автомобили и гориво) и при в тютюна: от горими към негорими продукти. Въпреки научния консенсус, първоначалното тълкуване на Комисията трябваше да стигне до различно заключение. В това отношение и Комисията, и Парламентът изглеждат единодушни, че не прилагат към данъчното облагане на тютюна наученото от други области – алкохол, захар, енергия или автомобили.

В допълнение към по-високите цени на тютюна, опростените опаковки и разширяването на зоните без тютюнев дим, целта е да се предпазят младите поколения от влиянието на тютюна. В този контекст Европейската комисия следва тенденция да подлага алтернативите за намаляване на риска, като например продуктите за вейпинг, на същата строга политика като традиционните тютюневи изделия.

Свръхрегулация

Свръхрегулацията на заместителите и алтернативите на традиционните тютюневи изделия не е продуктивна в борбата срещу рака. Съществуват неопровержими научни доказателства, че тези алтернативи са адекватни помощни средства за спиране на тютюнопушенето.

Също така е неоспоримо, че има значителни разлики в риска от развитието на рак между цигарите и никотин-съдържащите продукти с намален риск. Въпреки, че те не са безрискови, изследванията на IEVA (Независимият европейски алианс за вейп) показват, наред с други факти, че

повече от 80% от вейпърите напълно са се отказали от пушенето на цигари.

Широкият избор от вкусове (с или без никотин) също е важно условие за тези, които пушат да преминат към алтернативи без тютюнев дим. Следователно, забраната или ограничаването на вкусовете в течностите за вейпинг, ще има отрицателно въздействие върху желанието на пушачите да преминат към такива опции.

Подобни продукти за намаляване на риска и вредата трябва да са удовлетворяващи за целевата популация на пушачите. В противен случай, те няма да направят промяната или някои от тях, които са я направили, може да се върнат към тютюнопушенето. Разнообразието от вкусове е една от основните причини пушачите да преминат към електронни цигари и продукти за вейпинг. Те предотвратяват връщането  им към цигарите. С други думи, драконовският подход към вкусовете може да увеличи рисковете за здравето.

Бъдещ подход

Надяваме се, че Европейската комисия ще признае потенциала за намаляване на вредата на никотин-съдържащите алтернативи на цигарите. Този подход може да намали нивото на рака, вместо да запази догматичното отношение срещу алтернативите за намаляване на вредата. В съответствие с препоръките следва да се положат усилия за ясно и научно идентифициране и количествено определяне на разликите в рисковете между традиционните тютюневи изделия и новите алтернативи. В крайна сметка рисковете за здравето се различават доста драматично.

Бездимните продукти могат да играят съществена роля за намаляване на вредите от тютюнопушенето. В Канада например, правителството следва съвета на Министерството на здравеопазването на Обединеното кралство, като активно съветва потребителите, че „вейпингът е по-малко вреден от пушенето“.

В Япония въвеждането на нагреваеми тютюневи изделия доведе до спад от 9,5% в продажбите на цигари

в продължение на години, надвишавайки предишния годишен спад от 2,9%.

От тези примери могат да се извършат и симулации, показващи какви ползи за здравето могат да бъдат постигнати, ако алтернативите на пушенето се направят достатъчно достъпни, както финансово, така и по отношение на човешкия живот. Една прагматична, научно обоснована политика за намаляване на смъртността, свързана с тютюнопушенето, е повече от необходима предвид драматичните нива на рак. Освен това, подобна политика ще помогне да се проправи пътят към поколение без тютюнев дим.

CredoWeb е социална платформа за здраве, която свързва лекари и пациенти. Предлага експертна информация за здравето и интерактивна комуникация.

Сподели във Facebook