Здраве

20 Февруари 2020

credoweb bg

Проф. Лозев, какъв е мащабът на разпространение на диабетното стъпало у нас?

Заболеваемостта от захарен диабет у нас следва световните тенденции и се увеличава, обяснява видният специалист за здравната платформа CredoWeb. По данни на последното 8-о издание на Световния диабетен атлас от 2017 г. честотата на захарния диабет в България е 7,9%. Със захарен диабет във възрастта 20-79 г. са 424 300 души, а с недиагностициран диабет -  137 900. Повече от 15 000 български диабетици са диагностицирани с диабетна невропатия. Счита се, че

болните, които получават диабетно-стъпални язви, са около 5% от всички диабетици, или около 28 000

Около 140 души годишно претърпяват голяма ампутация, следствие на диабетно-стъпални усложнения.

Как се образуват язвите при диабетно стъпало?

Началото е свързано с нарушаване на целостта на кожата, последвано от бактериална инфекция. Обикновено повечето инциденти, водещи до тежка инфекция, гангрена и ампутация при диабетици изглеждат тривиални.

Причините са най-често враснал нокът, гъбички по ноктите или в междупръстията, мазол, деформирано стъпало

Какви са най-актуалните терапевтични практики при вече отворила се рана?

Раната от диабетно стъпало изисква често проследяване, съчетано с промивки и почистванепредпазни превръзкиконтрол на инфекцията и възпалението и отбременяване. Тези грижи правят раната влажна, неинфектирана и прогресираща чрез гранулиране и епителизация до пълно оздравяване. При почти всички инфектирани язви се налага извършване на хирургичен дебридман (почистване). Той представлява

премахване на некротичните тъкани и обграждащия ги калус (мазол) с цел елиминиране разпространението на бактерии

в подлежащите тъкани.

Сподели във Facebook