Деца казват с рисунките си „Не на цигарите!”

57 процента от българчетата са изложени на пасивно пушене в дома си

Националният център по обществено здраве и анализи  (НЦОЗА) съвместно с италианската Национална асоциация за борба с раковите заболявания (ANVOLT) за 18-и пореден път организира международен конкурс за детска рисунка срещу тютюнопушенето. Целта на инициативата е децата от най-ранна възраст да бъдат мотивирани за здравословно поведение без тютюнев дим. Право да участват в конкурса „Не на цигарите!“ 2014 г. имат деца на възраст от 5 до 11 години от цялата страна. Крайният срок за изпращане на рисунките е 5 май 2014 г. в Националния център по обществено здраве и анализи – София, бул. „Академик Иван Гешов”15. Голямата награда е екскурзия в Рим. Останалите отличени от журито малки художници ще получат предметни награди. Резултатите от конкурса можете да научите след 13 май 2014 г. от сайта на НЦОЗА www.ncpha.government.bg. Награждаването на победителите ще се извърши  на церемония, съпроводена с изложба, на 16 май (петък) 2014 г.


Националният център по обществено здраве и анализи проведе национално представително проучване в 28-те региона на страната през периода декември 2012 г. – декември 2013 г. Анкетирани бяха 2914 родители на деца от 3- до 7-годишна възраст от случайно подбрани детски градини. Анализът на резултатите показва, че 57,5% от децата са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си. Пушат 45,7% от бащите и 39% от майките. Само 42,5% от децата живеят в дом без тютюнев дим. Включвайки обаче и индикатора „тютюнопушене на други възрастни” (баба, дядо и роднини пушачи), относителният дял на тези домове намалява до 39%. Преобладават случаите с един пушач (съответно 32% и 31%). Двамата родители пушат в 1/4 от анкетираните семейства, а с 3-5 пушачи са 5% от тях.

Най много са родителите пушачи в Силистра (81,9%) и Добрич (78,1%), Враца (76,7%) и Видин (72,1%), а най-малко в София област (40,7%), Ямбол (41,6%), София-град (43,5%) и Бургас (43,7%). Отчита се намаление на броя на застрашените деца в сравнение с проучванията в предходните 2002 г. и 2008 г. съответно с 14% и 11%.

Данните от проучването показват, че преобладаващата част от пушачите са със средно или средно специално образование. За разлика от тях повече от половината родители непушачи са с висше образование.

Според анализа в 11,9% от семействата през бременността са пушили и двамата родители, в 45,4% - само бащата, а в 2,9% - само майката. Непушачи през бременността са 51,7% от семействата. Проучването установи, че децата на майки, пушили по време на бременността, са родени със 107 г по-ниска телесна маса в сравнение с децата на майки непушачки. Най-ниски стойности са установени в случаите, когато майката е пушила през цялата бременност над 10 цигари дневно.

Все още голяма част от родителите омаловажават риска от пасивното тютюнопушене за здравето на детето, като продължават да пушат в негово присъствие или в помещения, в които според родителите то прекарва най-малко време. Образованието на родителите и възрастта на майката са фактори, влияещи на това поведение. В семействата все още липсват достатъчно здравни знания за риска от излагането на цигарен дим и как да предпазят децата си от вредното му влияние. Най- разпространена практика за предпазване от вредното влияние на цигарения дим е пушенето на балкона.

От друга страна е доказано, че основната мотивация за започване на тютюнопушене при децата се определя от стремежа им да изглеждат като възрастни - чрез подражание. От тази гледна точка най-действен е примерът на семейството. Натискът на връстниците и примерът на групата, с която детето се идентифицира, дори без да е неин член, също водят до възприемане на тютюнопушенето като приемливо  поведение при съществен процент от подрастващите. 

Сподели във Facebook
Етикети: Брой 95