Здраве

9 Февруари 2017

Животът днес

Д-р Георги Ибришимов е завършил медицина през 1995 г. Специалност урология има от 2010 г. В момента работи в Отделението по урология на МБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив. Извършва абдоминална ехография, инвазивна ехография, трансуретрални (безкръвни) операции, класически урологични оперативни интервенции (отворени операции).

Д-р Ибришимов отбелязва значителното зачестяване на туморните процеси на пикочния мехур, като в същото време в практиката си се среща редовно с неглижирането на симптомите на това заболяване. Става въпрос примерно за хематурията (наличието на кръв в урината), особено когато не е съпроводена с болка. А това е класически симптом за тумор на пикочния мехур. Много често пациентите предполагат, че са отделили някаква песъчинка, че имат цистит – независимо от липсата на болка. И обикновено търсят помощ, когато вече нещата са доста напреднали - и това, което е можело в началото да бъде решено с една трансуретрална намеса, вече се нуждае от повторна, от друга терапия и т.н.

Втората тенденция, на която акцентира д-р Ибришимов, е асоциираността на заболяването: „Много често карциномът на пикочния мехур тръгва от някакви циститни оплаквания. След антибиограма и урокултура се установява причинител, провежда се антибиотичен курс и пациентът остава с впечатление, че вече няма никакви проблеми. Това комбиниране с циститни изяви е абсолютно нетипично развитие на симптоматиката.“ Без да се ангажира с причините за увеличената заболеваемост, урологът смята, че те се крият в промяната в начина на живот, голямото количество обработени храни, изобщо в присъствието на голямо количество химически продукти навсякъде около нас. От друга страна, профилактиката напредва (макар и с доста по-бавни темпове, отколкото в други стани), а това също увеличава броя на откритите заболявания. Те са еднакво разпространени и при двата пола. Категоричната препоръка е - при поява на кръв в урината, макар и инцидентно, задължително да „светне лампичката“ и да се отиде на преглед при специалист.

Добрата новина е, че профилактичните ехографски прегледи откриват заболяването в ранен стадий, без наличието на каквито и да било оплаквания. „Имам вече 7 такива пациенти - казва д-р Ибришимов, - не са имали нито циститни изяви, нито хематурия, каквито и да било признаци. Изменението се вижда единствено ехографски. Доста стресиращо е за пациента, но задължително предполага извършването на цистоскопия, биопсия и лечение. Но благоприятното в тези случаи е, че туморният процес е съвсем начален, което дава възможност проблемът да бъде решен много по-бързо.“

Обикновено туморните процеси на пикочния мехур се наблюдават при възрастни хора, но в последните няколко години картината се променя – има все по-млади пациенти, дори доста под 40 години.

Идеята за профилактични прегледи е много добра, но само при условие, че се извършват качествено. И този извод д-р Ибришимов прави въз основа на случаите, с които всекидневно се среща в болницата – защото, ако при прегледа не е добре изпълнен мехурът, често резултатът е заблуждаващ.

Както е известно, тези профилактични прегледи не се заплащат от здравната каса, но много фирми ги осигуряват за своите служители. От друга страна, един преглед заедно с ехографията без направление от личния лекар струва 25 лева, сумата не е чак толкова голяма, но човек може да си спести и страдания, и значително повече разходи. Характерно за самото заболяване е, че то много често рецидивира. „Въпреки класическия терапевтичен подход – трансуретрална резекция, медикаменти, контролни прегледи през определен период от време и т.н. Понякога обаче туморът се завръща много по-рано и затова е желателно да се правят съответните изследвания. Има много варианти и подходи за лечение с добър ефект. Сред тях е и повишаването на общия имунитет на пациента. Много по-рядко има рецидиви при приложението на тип БЦЖ ваксина, пригодена точно за прилагане при тумори на пикочния мехур.“ Нещата се усложняват, посочва д-р Ибришимов, когато пациентите с такива заболявания имат и някакви имуносупресивни състояния, свързани с друг проблем – било диабет, белодробни, бъбречни проблеми и т.н.

Д-р Г. Ибришимов може да намерите в CredoWeb

Сподели във Facebook