На 26 януари 2023 г. стартира първата по рода си Европейска гражданска инициатива „Европа без тютюн“ и подписка в нейна подкрепа. Това е призив за постигане до 2030 г. на околна среда без тютюн и първо европейско поколение без тютюн. Организатор за България е Коалицията за живот без тютюнев дим.

„Тютюнопушенето е проблем за света, за Европа и особено за България, чието решение може да подобри здравето на хората и здравето на планетата“, обясниха д-р Гешанова и д-р Гавраилова от Коалиция за живот без тютюнев дим – организатор на подписката за нашата страна. Инициативата е дело на група европейски организации, членове на Европейска мрежа за превенция на тютюнопушенето (ENSP). Те представиха на ЕК гражданската инициатива „Призив за постигане на околна среда без тютюн и първо европейско поколение без тютюн до 2030 г.“ на 24 август 2022 г. Но за да може Европейската комисия да предприеме действия за реализиране на инициативата, държавите в Европейския съюз трябва да се съберат един милион подписа за една година, а в България – 12 000 подписа.

„Правим го, защото тютюневата пандемия е главната предотвратима причина за преждевременна смърт. Трябва да предпазим новите поколения от пристрастяване към тютюн и околната среда – от замърсяване. А за това на първо място е необходимо до 2028 г. да се прекрати продажбата на тютюневи и никотинови изделия на граждани, родени след 2010 г. и се въведе строг контрол върху това.

Втората цел е да създадем европейска мрежа от плажове и речни брегове без тютюн и фасове, като направим тези пространства по-здравословни и екологично устойчиви. Доказано е, че цигарените фасове замърсяват морето и реките с никотин и катрани. Необходими са поне 10 години за разграждането им, като през това време те
се консумират от рибите и другите водни обитатели и по този начин навлизат в хранителната верига.

Като превръщаме нашите плажове в среда без тютюн или фасове, елиминираме един от най-замърсяващите елементи на морето. В допълнение се осигурява свободно от тютюн и тютюнев дим пространство на места, където има голямо струпване от възрастни и деца, включително с респираторни заболявания, които в противен случай се превръщат в пасивни пушачи.

Третата цел е да създадем европейска мрежа от национални паркове без тютюн и фасове, което ги прави по-здравословни и намалява замърсяването и риска от пожари. Защото цигарените фасове представляват 3,25% от причините за горските пожари и са довели до изгарянето на хиляди хектари гори.

Четвъртата ни цел е да разширим откритите пространства без тютюнев дим и никотинови пари, особено на местата, посещавани от непълнолетни – паркове, плувни басейни, спортни събития и центрове, представления и тераси на ресторанти. Научните изследвания показват висока концентрация на замърсен с тютюнев дим въздух на тези места на открито, поради което трябва да се защити здравето на непушачите, особено на непълнолетните и болните.

Петата ни цел е да се премахне рекламата на тютюневи изделия и присъствието им в аудиовизуални продукции, социални медии, като се обръща специално внимание на скритата реклама чрез влиятелни лица и продуктово позициониране. Защото всички форми на реклама стимулират потреблението, намаляват мотивацията на пушачите да откажат пушенето, насърчават бившите пушачи да започнат да пушат отново и създават среда, в която употребата на тютюневи изделия се възприема за нещо обичайно, приемливо и нормално.

България е една от последните страни в Европа, в която външната реклама на тютюневи изделия все още е разрешена. И въпреки, че не се рекламират пряко цигарени кутии, тютюневата индустрия успява да използва всякакви трикове, за да представи в най-приемлива светлина своите продукти. Това се отнася особено много за новите нагреваеми и никотин съдържащи изделия, които се представят на обществото като по-малко вредни.

Шестата цел на инициативата е да се финансира научноизследователска дейност за откриване на лечение и за по-добра прогноза на заболяванията, причинени от употребата на тютюн“, аргументираха се от Коалиция за живот без тютюнев дим.

За повече информация: Д-р Гергана Гешанова, Председател на УС, Коалиция за живот без тютюн, тел. 0882 374 000, ggeshanova@gmail.com

Сподели във Facebook